Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Kredit menadžment u naplati potraživanja

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 23.02, 24.02. i 25.02.2022.
Mesto održavanja: Hotel Tonanti, Vrnjačka banja
Predavač:
Količina:

Kreirajte jasnu kreditnu politiku prema kupcima i preuzmite kontrolu kako biste brže naplatili svoja potraživanja!

Ako niste obezbedili Vaša potraživanja vreme je za uvođenje kredit menadžmenta – najbolji način da rešite probleme, finalizujete i naplatite svoj trud i rad. Potrebno je ustanoviti:

  • 3P – pravila, procedure i preuzimanje odgovornosti i uvesti model
  • 3K – kreditna politika, kredit menadžment i kontola potraživanja

preduzeti sledeće korake:

  • analizirati portfolio kupaca,
  • osmotriti način funkcionisanja kompanije?
  • pratiti efikasnost funkcionisanja sektora (komercijalni, logistika, finansije, pravni)
  • osigurati potraživanja

AGENDU POGLEDAJTE NA LINKU

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018