Finansije i porezi

Seminar

Kredit menadžment u naplati potraživanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Praktičan jednodnevni seminar za kreiranje efikasne kreditne politike u cilju pravovremene zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja

 

U saradnji sa stručnjakom koji  ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja, pripremili smo praktičnu i interesantnu radionicu na kojoj ćete dobiti praktične savete i uputstva:

 

 • Kako da kreirate jasnu kreditnu politiku prema svojim kupcima
 • Kako da dobijete izveštaje o bonitetu kupca
 • Kako da formirate kredit limite kupaca
 • Kako da sistemski  unesete I pratite da li su ispunjeni  svi  uslovi za isporuku robe I usluga
 • Kako da na dnevnom nivou pratite kredit limite, dospele  obaveze I  kašnjenja u plaćanju  kupaca
 • Kako da postupate u slučaju kašnjenja u plaćanju
 • Kako I kada da zaustavite isporuke robe ili usluga
 • Kako da kreirate sistem opomena 
 • Kako da napravite stimulativni paket nagradjivanja kupaca koji redovno ispunjavaju svoje obaveze
 • Kako da osigurate svoja potraživanja u slučaju slučaj  stečaja ili nelikvidnosti  kupaca
 • Kako da naplatite svoja osigurana potaživanja

 

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Mogućnost da upoznate sve mehanizme i alate koji se u svetskoj praksi efikasno koriste u kredit menadžmentu
 • Praktičnu obuku sa konkretnim primerima
 • Direktan rad sa iskusnim stručnjakom u oblasti kredit menadžmenta
 • Konkretne odgovore na Vaša pitanja
 • Kako da kreirate jasnu kreditnu politiku prema svojim kupcima
 • Kako da od kupaca dobijete sredstva obezbeđenja
 • Kako da dobijete izveštaje o bonitetu kupca
 • Kako da formirate kredit limite kupaca
 • Kako da sistemski unesete i pratite da li su ispunjeni svi uslovi za isporuku robe i usluga
 • Kako da na dnevnom nivou pratite kredit limite, dospele obaveze i kašnjenja u plaćanju kupaca
 • Kako da postupate u slučaju kašnjenja u plaćanju
 • Kako i kada da zaustavite isporuke robe ili usluga
 • Kako da kreirate sistem opomena i kada aktivirati sredstva obezbeđenja
 • Kako da napravite stimulativni paket nagrađivanja kupaca koji redovno ispunjavaju svoje obaveze
 • Kako da osigurate svoja potraživanja u slučaju stečaja ili nelikvidnosti kupaca
 • Kako da naplatite svoja osigurana potaživanja
Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018