Finansije i porezi

Priručnik sa portalom

Korak po korak do bespovratnih sredstava iz EU fondova

16,900.00 din.25,350.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Očisti
Količina:

 


Prelistajte priručnik

Pogledajte portal EU FONDOVI

Da biste pronašli odgovarajući put do bespovratnih sredstava iz EU, naš tim stručnjaka je jednostavno i sažeto pripremio sve informacije, potrebnu dokumentaciju i uputstva na jednom mestu u Priručniku i na portalu.

Iskoristite:

 • Jednostavan pregled i izbor pravog konkursa za Vašu delatnost- sva pravila za pripremu prijave projekta na odgovarajući konkurs kao i vođenje projekta na jednom mestu.
 • Gotova rešenja, primeri i odmah upotrebljivi dokumenti na portalu- uzorci obrazaca za pripremu projektne ideje, primeri prijavne dokumentacije sa uputstvima za popunjavanje, tablice za izbor partnera, primeri ugovora za sprovođenje projekata, zahtevi za održive projekte, najčešće greške kod prijava na konkurse…
 • Pratimo i objavljujemo sve konkurse – aktuelne promene sve na jednom mestu. Budite u toku sa novostima iz područja EU finansiranja!

Posebne pogodnosti poslovnog izdanja:

 • Dostupnost priručnika i portala 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku i portalu gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacije pomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

Odnos i saradnja EU i Srbije

 • Predpristupni i strukturni fondovi – sličnosti i razlike
 • Sta je IPA?
 • Teritorijalna i transnacionalna saradnja u kojoj mogu učestvovati korisnici iz RS
 • Institucionalni okvir za upravljanje IPA programima i projektima
 • Kako do IPA projekata
 • Programiranje IPA II
 • Zajednička EU nomenklatura prostornih jedinica za statističke svrhe (NUTS)
 • Infrastrukturni projekti i Grant šeme
 • Projekti IPA – Najčešće greške prilikom podnošenja projektnih aplikacija i nepravilnosti
 • Šta se dešava kada se određena nepravilnost utvrdi?
 • Praktični primeri nepravilnosti
 • Prikaz ključnih karakteristika Programa EU
 • Vidljivost EU projekata Predstavljanje programa EU za Srbiju (2014-2020)

 

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME)

 • COSME – Krediti za trajna obrtna sredstva s garancijom EIF (Banka INTESA)
 • COSME – Krediti za trajna obrtna sredstva s garancijom EIF (Banka UNICREDIT)
 • EaSI ‒ Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (Programme for Employment and Social Innovation)
 • Erazmus+ 4
 • Evropa za građane i građanke (Europe for Citizens)
 • Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)
 • Kreativna Evropa
 • Zdravlje (Health)
 • Horizont 2020 (Horizon 2020)
 • Najčešće greške prilikom prijavljivanja na konkurse
 • Program inovacionih vaučera
 • IPARD fondovi – ključni pojmovi i objašnjenja
 • Donatorski programi aktivni cele godine

 

Aktivni konkursi za bespovratna sredstva iz EU fondova za 2019. godinu

 • Specifičnosti oblasti Regionalna i teritorijalna saradnja u okviru IPA II
 • IPA II program prekogranične saradnje Rumunija–Srbija
 • IPA II program prekogranične saradnje Bugarska–Srbija
 • Intereg IPA II program prekogranične saradnje Hrvatska–Srbija
 • Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)
 • IPA II program prekogranične saradnje Srbija–Crna Gora
 • Tvining, „Laki” tvining (twinning light), TAIEX

 

Programi Razvojne agencije Srbije u okviru Godine preduzetništva

 • Projekat podrške početnicima za započinjanje posla start-up
 • Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi
 • Program podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika
 • Programi podrške izvoznicima
 • Podrška razvoju konkurentnosti MMSP
 • Program podrške inovativnim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima
 • Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja
 • Podrška sektorima prerađivačke industrije
 • Program unapređenja saradnje i podizanja kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou
 • Program unapređenja međunarodnih ekonomskih odnosa i spoljne trgovine
 • Projekat podrške razvoju privatnog sektora u tri grada (Vranje, Leskovac i Novi Pazar) i devet opština (Preševo, Bujanovac, Medveđa, Raška, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš) južne i jugozapadne Srbije • Evropska mreža preduzetništva
 • Tabelarni prikaz programa Godine preduzetništva Traženje partnera
 • Značaj partnerstava za dobijanje projekata

 

Put do pravog partnera (različiti načini za pronalaženje pravog partnera)

 • Kako se predstaviti potencijalnim partnerima
 • Određivanje sadržajne i finansijske uloge partnera
 • Razne vrste partnerstava (vođa konzorcijuma partnera, partner u sprovođenju aktivnosti, partner u vođenju projekta)

 

Priprema prijave za konkurs – faza I

 • Ko se može prijaviti na konkurs (kandidati) i gde
 • Finansijska sposobnost kandidata
 • Traženje drugih izvora finansiranja
 • Traženje sredstava (izvora) za potrebno sufinansiranje
 • Izrada projektne prijave (plan projekta, razvoj i korisnost ideje, izvor programa za prijavu, sastavljanje internog projektnog tima, raspodela zadataka među partnerima)

 

Priprema prijave za konkurs – faza II

 • Prijavljivanje na projekat, predviđeni izvori finansiranja, troškovi
 • Planiranje ljudskih, materijalnih i finansijskih resursa i planiranje vremenskog okvira
 • Logički okvir projekta i vremenski rokovi
 • Priprema administrativnih obrazaca i sadržajnog dela – različiti fondovi i razlike u obrascima
 • Evaluacija projektne prijave, priprema i slanje projektne prijave u skladu s uputstvima

 

Sprovođenje projekta – Primeri dobre prakse

 • Implementacija i evaluacija projekta
 • Koordinacija partnera
 • Nadzor nad sprovođenjem projekta i izveštavanje o projektu
 • Saveti o tome na šta treba pripaziti i čega se treba pridržavati tokom sprovođenja projekta
 • Primeri uspešnih projekata iz prakse
 • Bez divljih deponija – primer dobre prakse
 • Izgradnja održivih usluga, poslova i organizacija – primer dobre prakse
 • Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za primenu mera energetske efikasnosti – primer dobre prakse
 • Proces patentiranja proizvoda u Srbiji
 • Projekat u praksi – analiza konkretnog primera

 

Sadržaj portala:

 • Aktuelni programi
 • Traženje partnera
 • Priprema za konkurs i primeri dokumenata
 • Sprovođenje projekta
 • Dodatna dokumentacija

Komplet – Priručnik sa portalom

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.

Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja priučnika, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima.

Podaci koje ste naveli u porudžbenici mogu se upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kakvom slučaju neće biti prosleđeni niti deljeni sa trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018