Finansije i porezi

Seminar

Kontrola deviznog poslovanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi propisi o kontroli deviznog i menjačkog poslovanja

 

Od januara 2019. godine  izvršen je prenos nadležnosti u vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja, sa Poreske uprave Ministarstva finansija na Narodnu banku Srbije.

Radi obavljanja ovih nadležnosti, Narodna banka Srbije je donela odluke, kojima se uređuju uslovi i način vršenja pomenutih kontrola.

 

Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Upoznavanje sa pravima i obavezama subjekta kontrole deviznog poslovanja
 • Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova
 • Razjašnjenje nedoumica u vezi akata koja se donose tokom i nakon kontrole
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

 

TEME SEMINARA: 

 • Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata:
  – predmet kontrole;
  – načini vršenja kontrole;
  – obaveze subjekta u postupku kontrole;
  – ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
  – onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;
  – vrste akata koja se donose u kontroli;
  – rešenja o nalozima.

 

 • Dokumentarni aspekt obavljanja:
  – kreditnih poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju;
  – poslova prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po kreditnim poslovima sa inostranstvom u devizama;
  – poslova prenosa potraživanja i dugovanja po poslovima realizovanog spoljnotrgovinskog prometa i po kreditnim poslovima sa inostranstvom.

 

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i  izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalnim i izvršnim menadžerima, zaposlenima u bankarskom sektoru, rukovodiocima sektora finansija, knjigovođama, savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa deviznim poslovanjem.

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.  

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018