Finansije i porezi

Konferencija

KONFERENCIJA „DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE – 2019

16,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe i vodeći izdavač publikacija i organizator edukativnih programa, sa ponosom Vas poziva na svoju prvu veliku konferenciju:

 

KONFERENCIJA „DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE – 2019“
– pravci daljeg razvoja i primena u praksi –
24. maj 2019, 10:00-15:00 h
Svečana sala hotela Moskva

 

Radi sprovođenja novog CARINSKOG ZAKONA, koji će biti u primeni od 17.06.2019. god, očekuje se usvajanje i niza podzakonskih akata čije je donošenje u poceduri. Sve to će za predstavljati izazov jer ste Vi u obavezi da uskladite svoje poslovanje sa novinama do navedenog datuma. Istovremeno, ovaj period karakteriše početak primene novog Protokola I uz Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom i potpisivanje novog, jedinstvenog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Republike Srbije, koji će dovesti po promena u primeni propisa u delu carinske politike. Istovremeno, ovaj period karakteriše početak primene novog Protokola I uz Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom i potpisivanje novog, jedinstvenog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i Republike Srbije, koji će dovesti po promena u primeni propisa u delu carinske politike. S druge strane poslednje izmene propisa koji regulišu DEVIZNO POSLOVANJE su uvele nova pravila koje dovode do bitno drugačijeg postupanja u praksi. Da biste u potpunosti sagledali pravce razvoja i uticaja novina na Vaše dalje postupanje, o tematici deviznog i carinskog poslovanja sa normativnog aspekta će govoriti stručnjaci iz Ministarstva finansija, a sa praktičnog aspekta će govoriti stručnjaci iz poznatih revizorskih kuća PricewaterhouseCoopers (PwC) i Deloitte Beograd.

 

Kao učesnik konferencije moći ćete da postavljate pitanja predavačima, slanjem mejla pre ili na samoj konferenciji, a odgovore ćete dobiti na konferenciji, na osnovu kojih ćete moći adekvatno da se pripreme za primenu zakonske regulative, ispunite svoje obaveze i dobijete preporuke za pravilnu primenu deviznih i carinskih propisa. Takođe, stičete mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

 

Na konferenciju pozivamo:

Vlasnike kompanija koje se bave uvozom i  izvozom, pravna lica koja posluju sa inostranstvom, zaposlene u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalne i izvršne menadžere, zaposlene u bankarskom sektoru, rukovodioce sektora finansija, knjigovođe, savetnike, finansijske konsultante, kao i zainteresovana lica koja žele da se detaljnije upoznaju sa deviznim i carinskim poslovanjem.

 

Za prijave učešća do 22. aprila obezbeđujemo Vam poseban popust!
09:15 – 10:00  Registracija učesnika i piće dobrodošlice
10:00 – 10:15  Otvaranje konferencije
Predstavnici kompanije Forum Media
10:15 – 11:00 Normativni sistem deviznog poslovanja u Republici Srbiji, s posebnim osvrtom na izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju iz 2018. godine
Branka Đorđević,
rukovodilac Grupe za platni sistem i nebankarske finansijske institucije u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija
11:00 – 11:45 Aktuelnosti u carinskim propisima Republike Srbije u svetlu najnovijih usaglašavanja sa EU zakonodavstvom u oblasti carinskog sistema i politike

Nadica Pantović, načelnik Odeljenja za carinsku politiku u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija

11:45 – 12:00 Pauza
12:00 – 13:00 Panel diskusija – učesnici: Branka Đorđević, Nadica Pantović, Stefan Dobrić i Nebojša Jovanović
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 – 14:30 Primeri dobre prakse sa osvrtom na najčešće praktične probleme u deviznom poslovanju, predavač Stefan Dobrić advokat/menadžer u pravnom timu PwC
14:30 – 15:00   Primeri dobre prakse sa osvrtom na najčešće praktične probleme u carinskom poslovanju, predavač – Nebojša Jovanović LL.M, rukovodilac u sektoru za poreski konsalting – Deloitte Beograd
15:00 – 15:10   Nagradna igra
15:10 – 15:15   Zatvaranje konferencije
Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene konferencije!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana održavanja konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih dana pre konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na konferenciji, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018