Finansije i porezi

Seminar

Izrada poreskog bilansa za pravna lica – PB1

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u poreskom bilansu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita i pod kojim uslovima?

 

Ukoliko niste predali kompletan finansijski izveštaj za 2019. godinu imate vremena da proverite da li pravilno primenjujete  zakonske propise i pozicije Poreskog bilansa PB-1 iskazujete u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Da li znate:

 • Šta se smatra ukupnim prihodom u svrhu usklađivanja rashoda?
 • Kada se priznaje rashodovanje zaliha?
 • Da li se priznaje kao rashod ispravka potraživanja po osnovu jemstva?
 • Koje izdatke možete evidentirati u dvostrukom iznosu u svrhu ostvarivanja poreskog kredita i pod kojim uslovima?

Prijavite se na interaktivnu radionicu kako bi rešili nedoumice i ispravno popunili nove pozicije za dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja u poreskom bilansu.

Kroz praktične primere na radionici ćete saznati:
• Koje uslove je potrebno ispuniti da bi se otpis i ispravka potraživanja priznali u Poreskom bilansu?
• Da li se na rezervisanje za zarade za dane neiskorišćenog godišnjeg odmora plaća porez na dobit?
U kojoj situaciji plaćate porez na dobit iako ste iskazali gubitak u Bilansu uspeha?
• Kako ostvarujete pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u kapital privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost?
Za koje troškove se smatra da nisu nastali u vezi sa obavljanjem delatnosti?
 • Aktuelna Mišljenja Ministarstva finansija na temu poreza na dobit
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Rashodi koji se ne priznaju u PB-1
 • Ispravka i otpis potraživanja
 • Rezervisanja koja se priznaju kao rashod
 • Način priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
 • Obavezna dokumentacija uz Poreski bilans u vezi priznavanja troškova istraživanja i razvoja u dvostrukom iznosu
 • Korekcije po osnovu transfernih cena
 • Priznavanje gubitaka iz prethodnih godina
 • Poreski krediti na porez plaćen u drugoj državi
 • Praktični primeri
 • Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Svi polaznici ostvaruju 10% popusta za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Mona Plaza Hotel

Solunska 21,
11000 Beograd


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018