Finansije i porezi

Seminar

Investiciono odlučivanje

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Investiciono odlučivanje

– Razvijanje modela za donešenje investicionih odluka –

 

Organizujemo dvodnevni skup u hotelu Oplenac, Topola

24. i 25. jun 2022.

 

Biznis trening “Investiciono odlučivanje” posvećen je umeću donošenja pravovremenih investicionih odluka.

Kroz simulacije i scenarija analiza uz primenu konkretnih alata nađite uspešan put do pravih poslovnih poteza.

 

Provedite dva dana sa  nama u kraljevskom zdanju i

donesite pravu investicionu odluku

 

Neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovore su:

 • Kako da blagovremeno znate da li je Vaš projekat isplativ?
 • Da li da kupite osnovno sredsvo ili uzmete operativni lizing?
 • Kako da napravite dobru procenu po pitanju investiranja u proširenje proizvodnje ili investiranja u dodatno skladište?
 • Da li je bolje iznajmljivati kancelariju ili kupiti objekat?
 • Kako da razvijate novi proizvod u inflacionom periodu?

TEME SEMINARA:

 

 • Razvijanje modela za donešenje investicionih odluka
 • Simulacije i scenario analiza
 • Cost-Benefit analiza (Direktni i indirektni troškovi, uvećanje prihoda, umanjenje rashoda, poreska ušteda, rezidualna vrednost)
 • Vremenska vrednost novca (1 eur danas ≠ 1 eur za nekoliko godina)
 • Prosečna ponderisana cena kapitala (WACC)
 • Investicioni parametri (NPV, IRR, DPP)
 • Kritične vrednosti za usvajanje projekata
 • Inkrementalna analiza troškova i prihoda
 • Upravljanje obrtnim sredstvima i uticaj na rezultat projekta

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018