Finansije i porezi

Seminar

Interna revizija u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Interna revizija pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavne aktivnosti, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije, pomaže joj da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole kao i upravljanje organizacijom.

Uspostavljanje unutrašnjeg nadzora i interne revizije ne samo da je zakonska obaveza za akcionarska društva, korisnike javnih sredstava i finansijske institucije, već je i neophodno za sva preduzeća i sve organizacije kojima je cilj da ostanu na tržištu, poboljšaju svoje pozicije i unaprede poslovanje.

Proces interne revizije se odnosi na proveru funkcionisanja sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, usklađenost poslovanja sa zakonskom i internom regulativom, ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i podataka. To podrazumeva prethodno detaljno planiranje i analizu uspostavljenih procedura kroz pripremu za izvođenje revizije.

Teme online obuke:

 

  • Komunikacija u internoj reviziji – U obavljanju interne revizije komunikacija je uslov sine qua non, odnosno bez dobre komunikacije nema ni rada u internoj reviziji. Zbog toga je potrebno da se podsetimo koje su ključne tačke komunikacije u internoj reviziji i kako se ponašati da dobijemo najbolji mogući odgovor i od rukovodilaca i od zaposlenih koji važe za „teške“ u komunikaciji.

 

  • Izveštavanje– Izveštavanje je veština koja se uči! Koje su komponente izveštavanja u internoj reviziji? Izveštaj treba da stigne do prave osobe na pravu način! Kako  poslati jasnu poruku onima koji treba da sprovedu u delo naše preporuke?

 

  • Preporuke interne revizijeKako  formulisati preporuku da bude jasna i konkretna, a da pri tome sačuvamo svoju nezavisnost? To je još jedna veština koju treba da savlada svaki interni revizor da bi mogao svoj posao da obavi kvalitetno. I kakva je „sudbina“ naših preporuka kada prođe izvesno vreme? Naučimo da reagujemo na najdelotvorniji način.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018