Finansije i porezi

Seminar

Interna revizija u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kako funkcioniše Vaš sistem internih kontrola?

 

Uspostavljanje unutrašnjeg nadzora i interne revizije ne samo da je zakonska obaveza za akcionarska društva, korisnike javnih sredstava i finansijske institucije, već je i neophodno za sva preduzeća kojima je cilj da ostanu na tržištu, poboljšaju svoje pozicije i unaprede poslovanje.

Proces interne revizije se odnosi na proveru funkcionisanja sistema internih kontrola i upravljanje rizikom, usklađenost poslovanja sa zakonskom i internom regulativom, ekonomičnost poslovanja, zaštitu redstava i podataka. To podrazumeva prethodno detaljno planiranje i analizu uspostavljenih procedura kroz  pripremu za izvođenje revizije.

Na koji način se planira revizija? Kako pristupiti analizi uspostavljenih procedura i kako se pripremiti za izvođenje interne revizije? Koje su komponente izveštaja interne revizije? Koliki je značaj dobro formulisane preporuke?

Odgovore na ova i mnoga druga pitanja saznajte na našem novom seminaru koji organizujemo sa priznatim stručnjakom iz oblasti revizije:

Na ovom seminaru ćete, između ostaloga, saynati više o:

 • Detaljima o načinu efikasne komunikacije sa menadžmentom u postupku planiranja interne revizije
 • Postpuku pripreme planirane revizije i šta sve ona podrazumeva
 • Elementima izveštaja interne revizije i formulaciji preporuka

Teme seminara:

 

 • Komunikacija sa menadžmentom u postupku planiranja interne revizije;
  (Zbog čega interni revizor komunicira sa menadžmentom i na koji način, kratke smernice kod planiranja revizija)
 • Analiza uspostavljenih procedura u postupku pripreme za izvođenje planirane revizije;
 • (Kako pristupiti analizi uspostavljenih procedura i kako se pripremiti za izvođenje interne revizije)
 • Struktura izveštaja interne revizije i formulacija preporuka.
  (Koje su komponente izveštaja interne revizije i značaj dobro formulisane preporuke)
Holiday Inn Express Belgrade – City

Ruzveltova 23,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Komplet – Priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS). Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja priučnika, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima. Podaci koje ste naveli u porudžbenici mogu se upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kakvom slučaju neće biti prosleđeni niti deljeni sa trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018