Finansije i porezi

Intenzivna obuka

Interna revizija

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 21.10, i 22.10.2021, 10:00 – 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Unapredite poslovanje svoje kompanije kroz sistem internih kontrola

 

Da li u Vašoj kompaniji postoji i adekvatno funkcioniše sistem internih kontrola? Da li deluje jedinstveno u postizanju osnovnih ciljeva organizacije i zaštiti resursa kojima organizacija raspolaže? Da li ste zadovoljni upravljanjem rizicima ili zaštitom podataka klijenata?

Moderna interna revizija nije više orjentisana na obavljanje poslova na nivou rutinskih aktivnosti i rutinske provere usaglašenosti sa regulatornim okvirom.

Osnovni rezultat nezavisnog rada i pregleda su pre svega unapređenje korporativne kulture organizacije, načina razmišljanja svih zaposlenih kroz preporuke za unapređenje poslovanja.

Benefiti obuke:

 • nudi praktična znanja procesa interne revizije ali je namenjena svim zainteresovanim stranama koje žele da upoznaju načine za unapređenje svog poslovanja kroz kontrolne funkcije 
 • interaktivna, sa praktičnim primerima

Teme online obuke:

 

 1. dan 21.10.2021. od 10 do 14 h
 • Preduslovi za efektivnu metodologiju rada interne revizije
 • Izazovi adekvatnom upravljanju internom revizijom.
 • Integritet kao preduslov za etičko ponašanje – značaj i uticaj na poslovanje organizacije.
 • Ton sa vrha“ – šta je i zašto je toliko bitan?
 • Adekvatna komunikacija sa interesnim stranama – zašto interna revizija postoji?

 

 • Praktični razvoj metodologije rada interne revizije
 • Životni ciklus razvoja kompanije – uticaj na metodologiju interne revizije.
 • Koprorativna kultura kompanije- uticaj na metodologiju interne revizije.
 • Resursi interne revizije, upravljanje talentima – uticaj na metodologiju interne revizije.
 • Osnovni principi revizorskog ciklusa.
 • Tipovi angažmana interne revizije.
 • Izvođenje revizorskog angažmana po fazama:
 • Procena rizika
 • Planiranje
 • Monitoring Plana
 • Priprema za izvođenje revizorskog angažmana
 • Razvoj programa rada

 

 

 

 

 

 1. dan 22.10.2021. od 10 do 14 h

 

 

 • Dalje faze izvođenje revizorskog angažmana:
 • Izvođenje angažmana – praktični primeri
 • Identifikacija testova
 • Radni papiri
 • Izveštaj interne revizije
 • Forme revizorskih nalaza i preporuka
 • Trikovi za pisanje „lepih“ nalaza i preporuka.

 

 • Koordinacija Interne revizije sa drugim funkcijama pružanja usluga uveravanja u organizaciji (Funkcijama upravljanja rizicima, Usklađenosti poslovanja, Bezbednosti…)
 • Praćenje ispunjenja preporuka interne revizije – Follow up
 • Tipovi follow up aktivnosti po stepenu rizika
 • Procedure eskalacije i zatvaranje follow up angažmana
 • Regularno i periodično izveštavanje rukovodstva kompanije
 • Kompetencije i upavljanje talentima interne revizije

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018