Finansije i porezi

Seminar

Interna revizija i nefinansijska imovina

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Interna revizija i nefinansijska imovina

– kod korisnika budžetskih sredstava RS –

 

Na interektivnom seminaru imaćete priliku da razrešite dileme koje imate, a tiču se aktuelnih pitanja i načinima evidencije nefinansijske imovine u poslovnim knjigama i iskazivanju u finansijskim izveštajima, zatim moći ćete da saznate sve o fazama revizije koji vode ka sačinjavanju revizijskog izveštaja, dobićete praktične savete itd.

Seminar je namenjen:

Rukovodiocima i zaposlenima u finansijskom i računovodstvenom sektoru direktnih i indirektnih korisnika budžeta RS, internim revizorima u jedinicama lokalne samouprave, JP i JKP, odgovornim licima i rukovodiocima službi u JP i JKP i zaposlenima u stručnim službama javnih ustanova, imenovanim rukovodiocima svih korisnika javnih sredstava, načelnicima uprava i rukovodiocima službi u JLS, rukovodstvu ustanova – korisnicima budžetskih sredstava

Posebne pogodnosti:
Svaki polaznik stiče sertifikat

Teme koje će biti obrađene na seminaru su:

 

 1. Tema – predavač: Nada Nedić Filipovic, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru u Prekršajnom sudu u Beogradu
  • Nefinansijska imovina kod korisnika budžetskih sredstava
 • Zakonski osnov
 • Evidencija nefinansijske imovine u poslovnim knjigama
  • Zgrade i građevinski objekti
  • Oprema
  • Nematerijalna imovina
 • Načini rešavanja nepravilnosti kod evidencije nefinansijske imovine
 • Nefinansijska imovina i godišnji popis

 

 1. Tema – predavač: Goran Lučić, dipl. Ecc – Ovlašćeni interni revizor u Rukovodilac službe interne revizije
  Interna revizija u teoriji i praksi
 • Zakonski osnov
 • Odgovornost i funkcionisanje interne revizije
 • Metodološki pristup, procedure i rad internih revizora
 • Praktični saveti u teoriji za primenu
 • Sprovođenje revizije sistema
 • Faze revizije do revizorskog izveštaja

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika. Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, materijal sa radionica i Vodič za spoljnu trgovinu. Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018