Finansije i porezi

Seminar

FUK – Finansijsko upravljanje i kontrola

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 25.05.2021, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu FUK u javnom sektoru je doneo značajne novine u 2020. godini, od kojih se deo novina primenjuje počev od 2021. godine.  Centralna jednica za harmonizaciju  je u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o bužetskom sistemu počela sa sagledavanjem kvaliteta sistema FUK kod korisnika javnih sredstava.

U saradnji sa stručnjakom u oblasti finansijskog upravljanje i kontrole, koji radi na praktičnom uvođenju implementacije sistema FUK i koji je bio uključen u proces sagledavanja kvaliteta primene FUK od strane CJH, kao eksterni konsultant, organizujemo interaktivni seminar koji će Vam dati odgovore, između ostalih, i na sledeća pitanja:

 • Novine u primeni FUK,
 • Implementacija FUK kod malih korisnika javnih sredstava,
 • Odgovornosti u vezi sa FUK,
 • Faze implementacije FUK sa praktičnim primerima,
 • Izazovi i problemi u primeni FUK kod korisnika javnih sredstava,
 • Dalji razvoj sistema FUK, nakon implementacije,
 • Sagledavanje kvaliteta implementacije sistema FUK.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Sticanje neophodnih znanja za praktičnu primenu FUK
 • Blagovremeno informisanje o najznačajnijim novima u vezi sa FUK
 • Primere iz prakse i interaktivnu diskusiju
 • Prenošenje iskustva iz postupka sagledavanja pregleda kvaliteta sistema FUK

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom.Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.Svoja pitanja možete poslati mejlom i pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • FUK i interna revizija kod korisnika javnih sredstava
 • Novine u primeni FUK
 • Faze uvođenja FUK
 • Upravljanje rizicima kao deo sistema FUK
 • Praktični primeri uvođenja FUK
 • Izazovi i problem prilikom uvodjenja i daljeg razvoja FUK
 • Sagledavanje kvaliteta primene FUK kod korisnika javnih sredstava
 • Upravljanje i evidencija o nepravilnostima novina
 • Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju radionice.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018