fbpx

Finansije i porezi

Seminar

Efikasne metode za planiranje, estimaciju i analizu budžeta u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

28.09. organizujemo seminar:
IZRADA POSLOVNOG PLANA I STRATEGIJE U PRAKSI

Svi polaznici seminara dobijaju:

Praktičnu jednodnevnu obuku za kreiranje preciznih i funkcionalnih planova poslovanja

Praktičnu vežbu za izradu godisnjeg budžeta na konkretnom primeru

Sve potrebne obrasce za poslovno planiranje u Excel formatu

Gratis email seminar „Poslovni Excel“

Poštovani,

Proces planiranja, estimacije i analize budžeta je nezamisliv bez primene efikasnih metoda, bez kojih često dolazi do neusaglašenosti u poslovanju,  revidiranja budžeta, izmena planova i drugih nepotrebnih radnji.

Na osnovu najbolje prakse planiranja i budžetiranja, u saradnji sa stručnjakom koji ima 15 godina iskustva u oblasti finansijskog kontrolinga, planiranja, budžetiranja i poslovnih finansija, pripremili smo praktičan seminar za kontrolere, zaposlene u finansijama, računovodstvu i menadžere koji žele unaprediti proces planiranja, na kome ćete dobiti konkretne informacije:

 • kako alocirati prihode i rashode po proizvodima i projektima radi detaljnije analize, praćenja rezultata i izračunavanja uticaja na ukupan rezultat poslovanja kompanije,
 • kako eliminisati netačne pretpostavke i vremenski zahtevne kalkulacije,
 • kako usaglasiti ciljeve kompanije kao celine i prioritete pojedinačnih sektora,
 • kako reagovati kada se neka od važnih pretpostavki budžeta promeni,
 • kako uključiti nove trendove čija se realizacija očekuje u budućnosti.

 

Ovaj seminar Vam obezbeđuje:

 • Direktan rad sa iskusnim stručnjakom u oblasti finansijskog kontrolinga, planiranja i budžetiranja
 • Praktičnu vežbu koja će Vam pomoći da i sami efikasnije planirate budžet svoje kompanije
 • Primer plana budžeta u Excel formatu koji će Vam uštedeti vreme pri pripremi plana budžeta
 • E-mail seminar „Poslovni Excel“ (ključne teme: uređivanje prikaza ćelija, formule, funkcije, formatiranje tabela, filtriranje podataka, kreiranje Pivot tabela, grafikoni, manipulacija podacima u grafikonima, povezivanje Excel-a sa drugim programima iz Office paketa)

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Kontrolerima, direktorima finansija i računovodstva, šefovima finansija i računovodstva, zaposlenima u službi finansija i računovodstva, direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima koji žele da unaprede proces planiranja i svima ostalima zainteresovanim za oblast planiranja i budžetiranja.

Teme seminara

 1. Strategija – definisanje dugoročnih ciljeva kompanije (vizija, SMART ciljevi, BCG matrica)
 2. Postavljanje ciljeva i organizacija procesa planiranja radi postizanja efikasnog budžetiranja
 3. Ključni elementi budžeta
 4. Primeri operativnih i finansijskih planova: plan prihoda, jedinični troškovi, planirani bilans uspeha, planirani bilans stanja, plan investicija i planirani novčani tok
 5. Alociranja prihoda i rashoda po proizvodima i projektima
 6. Preporuke za reagovanje na nepredviđene promene u budžetu
 7. Eliminacija netačnih pretpostavki i vremenski zahtevnih kalkulacija budžeta
 8. Praktični primer za estimaciju poslovanja
 9. Praktične metode za detaljnu finansijsku analizu, break even kalkulaciju, planski cash flow i budžet po mestima troška

 

 

Envoy Conference Centar

Gospodar Jevremova 47,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018