Finansije i porezi

Seminar

Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 26.05.2021. god, od 10:00 do 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Poboljšajte svoje bilanse i rezultate kroz napredne tehnike finansijske analize i osposobite se za sagledavanje poslovanja biznis partnera i konkurencije kako biste na vreme reagovali!

 

Koliko puta ste poželeli da imate samo još malo vremena da unapredite svoje znanje u vezi sa razumevanjem obaveznih finansijskih izveštaja – bilansa stanja i bilansa uspeha?

Da li ste razmišljali o tome da bi Vaši interni izveštaji mogli biti unapređeni i da biste kvalitetnije mogli da utičete na rezultat u bilansu uspeha? Kako finansirati poslovanje? Da li uzeti kredit od banke, na koji iznos, rok i namenu?

Da li prepoznajete na vreme pokazatelje u finansijskim izveštajima, koji ukazuju da se nešto ne odvija u željenom smeru?

Odgovore na ova i još mnoga pitanja dobićete na našem posebno pripremljenom seminaru sa predavačem koji poseduje značajno iskustvo u finansijama.

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom.Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Praktičnu primenu opšte i racio analize finansijskih izveštaja prema definisanim ciljevima
 • Pravovremeno prepoznavanje bilansnih rizika
 • Pojašnjenja tumačenja solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, zaduženosti, i ostalih pokazatelja
 • Interaktivnu diskusiju sa predavačem i rešavanje nedoumica
 • Sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje Forum media
 • Upoznavanje kolega iz struke, primere dobre prakse i razmenu iskustava

 

TEME SEMINARA

 • Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja
 • Najvažnije ekonomske kategorije koje utiču na poslovnu sliku i odluke
 • Prepoznavanje dobrih i loših strana poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera
 • Potrebna i nepotrebna poslovna sredstva
 • Optimalna struktura finansiranja poslovanja
 • Metoda procene vrednosti sredstava

Analiza i praćenje working capitala, merenje i određivanje optimalnog nivoa za svoj segment poslovanja

 • Faktori koji utiču na visinu (povećanje/smanjenje) i kako efikasno uticati na nivo working capital-a
 • Operativni ciklus – kalkulacija i praćenje

 

KPI – Key performance Indicators – računanje, praćenje, merenje, analiza

 

Bilans stanja – izračunavanje i tumačenje pokazatelja

 • Obračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti , leveridža, obrtnog kapitala, obrtnih sredstava
 • Prepoznavanje finansijskog položaja i poređenje po industriji (sektorima)
 • Optimalni odnos sredstava i izvora sredstava (kapital i zaduženost)
 • Najznačajniji racio pokazatelji (likvidnosti, rentabilnosti i zaduženosti)

Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje  pokazatelja

 • Obračun koeficijenata ekonomičnosti, neto prinos na prodaju (EBIT i EBITDA), povrat na kapital (ROE), povrat na sredstva (ROA), produktivnosti, prelomne tačke rentabilnosti
 • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)

Tokovi  gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja

 • Profit ne znači automatski solventnost i likvidnost
 • Procena kreditne sposobnosti poslovanja
 • Obračun solventnosti i obračun novčanog toka
Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Cena radionice sa zbirkom: 26.310,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018