fbpx

Finansije i porezi

Seminar

Analiza transfernih cena u praksi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Analiza transfernih cena u praksi

 

Analiza transfernih cena – pripremite neophodnu dokumentaciju, predajte je u roku i opravdajte prilikom poreske kontrole!

 

Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole!

Nezaobilazni korak prilikom testiranja transfernih cena jeste vršenje funkcionalne analize sa izborom najadekvatnije metode i njenom primenom, što nije jednostavno i što zavisi od brojnih faktora.

Sve prethodno direktno može uticati na obračun i (ne)prikazivanje poreskih efekata.

Koji faktori su „jači“? Da li ste ih sve identifikovali? Da li ih tumačite na pravi način? Da li ste sigurni u metode po kojima testirate kontrolisane transakcije i da li ste uopšte identifikovali sva povezana lica?

Po Zakonu o porezu na dobit pravnih lica i Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija među povezanim licima, propisana je obaveza poreskog obveznika da u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, uz poreski bilans podnese dokumentaciju o transfernim cenama u formi izveštaja.

Poreski organi, na osnovu relevantnih zakonskih odredbi, imaju pravo da kontrolišu analize koje su izvršili poreski obveznici i da ih eventualno ospore u celini ili delimično i/ili da traže dodatna objašnjenja i dopune.

Ne dozvolite da se to desi, posetite naš seminar, razmenite svoja iskustva sa našim predavačem i otkrijte kako da identifikujete najadekvatniju metodu za testiranje transfernih cena i kako da je ispravno primenite.

Ovaj seminar Vam omogućava da:

 • ispravno odredite ko su Vaša povezana lica,
 • sagledate krucijalnu važnost funkcionalne analize i razumete njene rezultate,
 • odredite koja metoda transfernih cena najbolje odgovara Vašoj situaciji,
 • pravilno primenite izabranu metodu testiranja transfernih cena,
 • ispravno utvrdite da li postoje poreski efekti proistekli iz analize transfernih cena (i da ih kvantifikujete),
 • sagledate adekvatnost Vaših analiza transfernih cena iz prethodnih godina,
 • dobijete odgovore na Vaša pitanja i nedoumice u interaktivnoj diskusiji sa predavačem na licu mesta

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Sektoru finansija i računovodstva, srednjem i višem menadžmentu, preduzećima koja imaju veliki broj transakcija sa povezanim licima u zemlji i inostranstvu, revizorima, poreskim savetnicima, poreskim inspektorima,  finansijskim kosultantima i sl.

 • Relevantni zakonski i stručni okvir u Republici Srbiji
 • Utvrđivanje povezanosti
 • Analiza uporedivosti sa posebnim fokusom na funkcionalnu analizu i izbor metode transfernih cena (opredeljujući faktori)
 • Najčešće metode testiranja transfernih cena:
 1. Metoda uporedive tržišne cene
 2. Preprodajna metoda
 3. Metoda transakcione neto marže
 • Primeri iz prakse funkcionalne analize i implementacije odabranih metoda testiranja transfernih cena
 • Utvrđivanje (ne)postojanja razlika između transfernih i tržišnih cena i ispravno kvantifikovanje tih razlika, kada one postoje
 • Iskazivanje efekata korekcija transfernih cena u poreskom bilansu
 • Odgovori na pitanja

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje“!

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018