Finansije i porezi

Seminar

Analiza finansijskih izveštaja u farmaceutskim kompanijama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Analiza finansijskih izveštaja u farmaceutskim kompanijama

Savladajte osnovne tehnike i metode analize finansijskih izveštaja u farmaciji

 

Farmaceutske kompanije posluju u dinamičnom okruženju u kome je neophodno voditi računa o svim aspektima poslovanja, a aktivnosti koje se preduzimaju moraju rezultirati uspehom. Posebna pažnja se posvećuje finansijskim rezultatima koji doprinose razvoju organizacije, njenom pozicioniranju na tržištu i poslovnoj reputaciji. Najznačajniji resurs koji pruža informacije o poslovanju su finansijski izveštaji te je njihova analiza veoma bitna za uspešno upravljanje organizacijom.

Iz tog razloga organizujemo interaktivni seminar sa predavačem – konsultantom iz oblasti poslovnog izveštavanja i finansijske analize.

 

 Nakon ovog seminara bićete u mogućnosti da:

  • shvatite ulogu i značaj finansijskih izveštaja kao i ključne poruke koje se mogu dobiti iz izveštaja
  • se upoznate sa različitim tehnikama koje se koriste u analiziranju poslovanja pomoću finansijskih izveštaja
  • samostalno analizirate i ocenjujete finansijsko stanje bilo koje kompanije iz farmaceutske industrije i razumete uticaj poslovnih odluka na različite finansijske parametre
  • da kroz interakciju sa predavačem dobijete odgovore na sva pitanja

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Farmaceutskim kompanijama: kontrolerima, direktorima finansija, šefovima finansija, zaposlenima u službi finansija, računovođama, direktorima, vlasnicima i svim ostalima zainteresovanima za ovu oblast.

TEME SEMINARA

 

  • Razumevanje i specifičnosti osnovnih finansijskih izveštaja u farmaciji:

– struktura osnovnih finansijskih izveštaja (Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomene uz finansijske izveštaje)

sagledavanje uticaja poslovnih odluka na strukturu osnovnih finansijskih izveštaja

specifičnosti osnovnih finansijskih izveštaja u farmaceutskim kompanijama

– smernice i preporuke kako da prilagodite osnovne finansijske izveštaje za racio analizu i ocenu finansijskih performansi kompanije

 

  • Ocena finansijske pozicije kompanije i razumevanje uticaja poslovnih odluka na finansijske performanse:

– naučićete više od 15 racio brojeva koji će vam omogućiti da analizirate poslovanje kompanije iz ugla profitabilnosti, likvidnosti i zaduženosti

smernice i preporuke za ocenu finansijskog stanja bilo koje kompanije iz farmaceutske industrije

– uticaj različitih poslovnih odluka na finansijske performanse kompanije

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za kupovinu „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018