Finansije i porezi

Seminar

Aktuelnosti u obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Aktuelnosti u obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom

Alternativni načini izmirivanja obaveza u deviznom poslovanju!

 

Od početka primene izmenjenog Zakona о deviznom poslovanju nije proteklo puno vremena, a već su se u praksi
pojavile određene nedoumice i dileme u vezi sa kreditnim poslovima i alternativnim načinima izmirivanja
obaveza u spoljnotrgovinskom poslovanju. Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na
zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj
oblasti. Teme koje ćemo obraditi na seminaru i u vezi sa kojima ćete moći da postavljate pitanja su:

 • Kreditni poslovi sa inostranstvom:
  • načini kreditnog zaduživanja rezidenata u inostranstvu;
  • definisanje kruga rezidenata koji se mogu zaduživati u inostranstvu i uslovi ovakvog zaduživanja;
  • kratkoročno zaduživanje rezidenata i odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima;
  • davanje jemstva i drugih sredstava obezbeđenja od strane rezidenata po osnovu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom, odnosno po kreditnim poslovima između nerezidenata;
  • obaveza pribavljanja sredstva obezbeđenja naplate po kreditnim poslovima sa inostranstvom od nerezidenta;
  • sve o uslovima, načinima i rokovima izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom.
 • Alternativni načini izmirivanja obaveza:
  • oblici i uslovi za vršenje prebijanja dugovanja i potraživanja u deviznom poslovanju;
  • kada postoji obaveza izveštavanja o poslovima prebijanja i prenosa dugovanja i potraživanja?
  • kada se može vršiti prenos potraživanja i dugovanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa i po kreditnim poslovima sa inostranstvom?
  • načini vršenja prenosa potraživanja i dugovanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa, odnosno po kreditnim poslovima sa inostranstvom;
  • da li se naplata od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu smatra alternativnim načinom izmirivanja obaveza?
  • uslovi za vršenje naplate od drugog nerezidenta, odnosno plaćanja drugom nerezidentu.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenje u vezi sa kreditnim poslovanjem sa inostranstvom
 • Razjašnjenje nedoumica u vezi sa alternativnim načinima izmirivanja obaveza
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalnim i izvršnim menadžerima, zaposlenima u bankarskom sektoru, rukovodiocima sektora finansija, knjigovođama, savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa deviznim poslovanjem.

Teme seminara

 • Kreditni poslovi sa inostranstvom:
  • Kreditno zaduživanje rezidenta;
  • Kratkoročno zaduživanje i finansijski zajmovi;
  • jemstvo i druga sredstva obezbeđenja;
  • uslovi, načini i rokovi izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom;
  • obaveza pribavljanja sredstva obezbeđenja naplate.

 

 • Alternativni načini izmirivanja obaveza:
  • prebijanja dugovanja i potraživanja u deviznom poslovanju;
  • obaveza izveštavanja;
  • prenos potraživanja i dugovanja;
  • načini vršenja prenosa potraživanja i dugovanja;
  • šta se smatra alternativnim načinom izmirivanja obaveza?
  • uslovi za vršenje naplate i plaćanja drugom nerezidentu.

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca.
Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018