Finansije i porezi

Seminar

Aktuelnosti u deviznom poslovanju

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Aktuelnosti u deviznom poslovanju

 

U praksi su prisutne određene dileme u vezi sa primenom Zakona o deviznom poslovanju u obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom i alternativnog načina izmirivanja obaveza u deviznom poslovanju. Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

 

  Ovaj seminar Vam omogućava:

  • Pojašnjenje u vezi sa kreditnim poslovanjem sa inostranstvom
  • Razjašnjenje nedoumica u vezi sa alternativnim načinima izmirivanja obaveza
  • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i  izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalnim i izvršnim menadžerima, zaposlenima u bankarskom sektoru, rukovodiocima sektora finansija, knjigovođama, savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa deviznim poslovanjem.

TEME SEMINARA:

  • Nov osnov za obavljanje platnog prometa u Republici u devizama:

– slučajevi u kojima je platni promet u Republici izuzetno moguće obavljati i u devizama;

– novopropisani osnov;

– uslovi za primenu novog osnova.

 

  • Kreditni poslovi sa inostranstvom:

– Kreditno zaduživanje rezidenta;

– Kratkoročno zaduživanje i finansijski zajmovi;

– jemstvo i druga sredstva obezbeđenja;

– uslovi, načini i rokovi izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom;

– obaveza pribavljanja sredstva obezbeđenja naplate.

 

  • Alternativni načini izmirivanja obaveza:

– prebijanja dugovanja i potraživanja u deviznom poslovanju;

– obaveza izveštavanja;

– prenos potraživanja i dugovanja;

– načini vršenja prenosa potraživanja i dugovanja;

– šta se smatra alternativnim načinom izmirivanja obaveza?

– uslovi za vršenje naplate i plaćanja drugom nerezidentu.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.  

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018