Finansije i porezi

Seminar

Aktuelnosti u carinskim propisima u svetlu najnovijih usaglašavanja sa EU zakonodavstvom

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Kako da ostvarite povlastice koje se odnose na sniženja stope carine ili

izuzimanja od plaćanja stope carine?

 

Radi sprovođenja seta novih propisa iz oblasti CARINSKE TARIFE,  pored Zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi koji je usvojen decembra 2019. godine, usvojeni su i različiti podzakonski akti. Njihova primena, posebno u delu koji se odnosi na preferencijalni režim i primenu određenih povlastica koje se odnose na sniženja stope carine ili izuzimanja od plaćanja stope carine, predstavljaće izazov jer njihova pravilna primene donosi određene benefite.

Istovremeno, očekuje se da u narednom periodu počne primena novog, jedinstvenog Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroazijske ekonomske unije i RS, koji će dovesti po promena u primeni propisa u delu carinske politike.

Takođe, biće predstavljene aktuelnosti u pogledu preferencijalnih pravila o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini koji su na snazi u RS, kako bi se svi učesnici u spoljnotrgovinskom poslovanju blagovremeno pripremili za nastupajuće izmene politike.

Da biste u potpunosti sagledali pravce razvoja i uticaja novina na Vaše dalje postupanje, o tematici carinskog poslovanja će govoriti stručnjaci iz Ministarstva finansija, od kojih ćete dobiti neophodne informacije o aktuelnostima u vezi sa carinskim propisima i njihovoj praktičnoj primeni

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • razrešenje dilema kroz interaktivnu diskusiju i postavljanja pitanja predavačima, slanjem mejla pre seminara (najkasnije do 02. marta) ili na samom seminaru
 • adekvatnu pripremu za primenu zakonske regulative
 • ispunjenje obaveze i dobijanje preporuka za pravilnu primenu carinskih propisa
 • kontakte sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja

TEME SEMINARA:

Aktuelnosti u carinskim propisima u oblasti Carinske tarife

 • novine koje donosi Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi
 • uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020 – nomenklaturne promene
 • primena ostalih dažbina u 2020. godini
 • sniženje stopa carine i izuzimanja od plaćanja carina u 2020. godini
 • promene u preferencijalnim stopama za Sporazum sa EAEU

 

Aktuelnosti u pogledu preferencijalnih pravila o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini koji su na snazi u Republici Srbiji

 • nova pravila o poreklu u sporazumu sa EAEU (Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgiska Republika)
 • primena revidiranih PEM pravila na bilateralnoj i tranzicionoj osnovi

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018