Finansije i porezi

Seminar

33 programa finansiranja privrede Srbije – Godina preduzetništva i EU fondovi

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

U okviru programa HORIZON 2020 otvoreni su novi konkursi za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća sa budžetom od više od 300 miliona EUR! Ovim sredstvima se finansira veliki deo ukupne vrednosti projekta! Sada je prilika da konkurišete za bespovratna sredstva i pokrenete ili unapredite svoj biznis!

Saznajte koju dokumentaciju treba da prikupite, šta bi trebalo da uradite pre prijave projekta, kome da se obratite i kako da konkurišete za:

 • Evropske programe za privredu Srbije
 • Fond za inovacionu delatnost – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija
 • Programe razvojne agencije u Srbiji
 • Bespovratna sredstva za nabavku opreme
 • Programe za unapređenje poslovanja
 • Investicione programe
 • Finansiranje inovacionih projekata, transfer tehnologije

Na seminaru ćete dobiti jedinstven katalog finansiranja svih 33 programa za privredu Srbije i naučiti:

 • Predlog strategije – kako „napasti“ izvore finansiranja
 • Koji je pravi fond za Vas – kako izabrati program
 • Spisak institucija i kontakt osoba za podršku tokom pripreme konkursne dokumentacije
 • Šta uraditi pre pripreme projekta – šta su prihvatljive projektne aktivnosti
 • Priprema dokumentacije – mislite na vreme i poslušajte savete našeg predavača
 • Najčešće greške u drugim prijavama – izbegnite ih

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima preduzeća i licima odgovornim za pripremanje projekata u kompanijama, malim i srednjim preduzećima, poslovnim asocijacijama, naučno-istraživačkim institucijama i institutima i svima zainteresovanim za dostupne izvore finansiranja privrede Srbije.

Finansiranje privrede Srbije – Godina preduzetništva

Evropski programi za privredu Srbije:

 • COSME program
 • Programi Razvojne agencije Srbije
 • Start Up Programi za početnike u poslovanju
 • Programi za unapređenje konkurentnosti
 • Bespovratna sredstva za nabavku opreme
 • Programi nefinansijske podrške MSP (obuke, mentoring, savetovanje…)
 • Programi za unapređenje poslovanja (krediti, subvencije, standardizacija, konkurentnost, inovativnost, ekonomski razvoj, inst. infrastruktura)
 • Investicioni programi (Nabavka opreme, Investicioni krediti, Razvojni projekat)
 • Izvoz (Krediti i Garancije za izvoznike, Faktoring, Internacionalizacija, Podrška izvoznicima, Promocija izvoza, Promocija u inostranstvu)
 • Inovacije (Finansiranje inovacionih projekata, Inovacije i transfer tehnologije)
 • Fond za inovacionu delatnost
 • Program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija

Dokumentacija – ključni elementi i pojašnjenja

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika “Korak po korak do bespovratnih sredstava iz EU fondova”

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.








Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:







© Forum Media d.o.o. | 2018