Excel za menadžere – efikasna pomoć kod donošenja odluka zasnovana na analitici podataka

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Pripremili smo praktičnu online radionicu za zaposlene u finansijama na kojoj ćete ovladati alatima za brzo generisanje, obradu i analizu finansijskih podataka, saznati kako da jednostavno kreirate izveštaje i jasno predstavite rezultate poslovanja.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Šta su digitalne kontrolne table i kako ih efikasno koristiti?

 

Digitalne kontrolne table predstavljaju kombinaciju kompaktnih tabela, pažljivo dizajniranih grafičkih prikaza i upozorenja na opasne, loše ili nedovoljno dobre vrednosti kritičnih indikatora poslovanja.

Tehnički, to je inteligentan i vrlo efikasan način upotrebe grafoanalitičkih sposobnosti programa Excel.

Dovoljan je jedan pogled da menadžer razume poruku koju mu tako pripremljeni podaci signaliziraju.

Podaci koji su osnov za formiranje digitalne kontrolne table su podaci iz poslovanja kompanije, koji postaju zlatni rudnik vrednih informacija.

Kako biste se upoznali sa punim potencijalom ovog značajnog i korisnog alata, organizujemo interaktivan online seminar gde ćete dobiti excel tabele koje ćete koristiti tokom seminara sa ciljem da nastavite da ih koristite i u daljem radu.

 

Sadržaj:

  • Uvod
   • Šta su kritični indikatori poslovanja (KPI) i kako ih prikazujemo. Primeri tipičnih KPI (produktivnost, ukupan prihod, realizacija, zadovoljstvo kupaca, faktor konverzije, profit, naplata)
   • Koji su izvori podataka za izračunavanje KPI

   

  • Projektovanje efikasne digitalne kontrolne table
   • Kako da zahteve menadžmenta i potrebe menadžera pretočimo u izgled i funkcije digitalne kontrolne table

   

  • Realizacija
   • Osnovne tehnike računanja KPI, formiranja tabela, grafičkih prikaza i upozorenja (agregacione funkcije, funkcije uparivanja vrednosti, selekcija iz drop-down liste, funkcija za upravljanje greškama)
   • Načini sažimanja podataka, izbor najbitnijeg
   • Grafički prikazi u tipičnim formama koje najefikasnije prenosu poruku menadžerima: analogni  merač, termometar, levak, linija trenda
   • Prikazi upozorenja na kritične vrednosti KPI: semafor, indikacija niske ili previsoke vrednosti KPI

  Predavač

  Biljana Sparavalo

  Velimir Dedić

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

  Sadržaj

  • Uvod
   • Šta su kritični indikatori poslovanja (KPI) i kako ih prikazujemo. Primeri tipičnih KPI (produktivnost, ukupan prihod, realizacija, zadovoljstvo kupaca, faktor konverzije, profit, naplata)
   • Koji su izvori podataka za izračunavanje KPI

   

  • Projektovanje efikasne digitalne kontrolne table
   • Kako da zahteve menadžmenta i potrebe menadžera pretočimo u izgled i funkcije digitalne kontrolne table

   

  • Realizacija
   • Osnovne tehnike računanja KPI, formiranja tabela, grafičkih prikaza i upozorenja (agregacione funkcije, funkcije uparivanja vrednosti, selekcija iz drop-down liste, funkcija za upravljanje greškama)
   • Načini sažimanja podataka, izbor najbitnijeg
   • Grafički prikazi u tipičnim formama koje najefikasnije prenosu poruku menadžerima: analogni  merač, termometar, levak, linija trenda
   • Prikazi upozorenja na kritične vrednosti KPI: semafor, indikacija niske ili previsoke vrednosti KPI