Ergonomija radnog mesta – zdravo radno mesto

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Cilj svake kompanije bi trebao biti povećanje produktivnosti svojih radnika, obezbeđujući zdrave i prijatne uslove za rad!

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Zašto ergonomija?

-poboljšava fizičko i mentalno zdravlje radnika

-pridonosi kvalitetu rada i produktivnosti radnika

-sprečava oboljenja i povrede

 

Organizujemo interaktivan online seminar koji ima za cilj: upoznavanje sa ergonomskim rizikom i ergonomskim analizama rada u cilju povećanja produktivnosti i zadovoljstva poslom, poboljšanja kvaliteta procesa rada i proizvoda, smanjenja operativnih troškova poslovanja i optimizacije procesa i procedura na radnom mestu.


Na seminaru saznajte:

  • Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog
  • Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline
  • Način kvalifikovanja određenih povreda radne discipline i odabir disciplinske mere koja bi se primenjivala
  • Dobre primere generalne i specijalne prevencije prilikom izricanja disciplinskih mera
  • Smernice za pravilno sastavljanje rešenja kojim se izriče disciplinska mera u odnosu na zaposlenog
  • Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustava

 


Sadržaj

TEME SEMINARA:

Ergonomija. Standardi. Fizička, organizaciona i kognitivna ergonomija.
Ergonomski uslovi rada – fiziološki, psiho-sociološki i antropometrijski uslovi rada.
Ergonomska procedura
Reaktivna i proaktivna ergonomija – faktori ergonomskog rizika; položaji tela pri radu; biomehanika; učestali jednolični pokreti; zone dohvata; uobičajene greške pri radu; mišično-koštani poremećaji; značaj prevencije; ergonomska uputstva za “rad bez bolova”.

Predavač

Gordana Čolović

Prof. dr Gordana Čolović, vlasnik Agencije za konsultantske usluge SE-ERGO ima 34 godina iskustva u oblasti inženjerstva i industrijskog menadžmenta. Njena uža oblast su: organizacija proizvodnje, studija rada (studija pokreta i studija vremena), lean sistem, strategijski menadžment, marketing menadžment i ergonomija.
Objavila je 13 knjiga (3 na engleskom jeziku), preko 180 stručnih i naučnih radova i autor je poglavlja u 2 međunarodne monografije (Australija i Kina). Njene monografije su obavezani udžbenici na mnogih svetskim univerzitetima.
Iz oblasti ergonomije ima tri udžbenika: Studija rada u odevnoj industriji, Ergonomics in the garment industry i Management of technology systems in the garment industry.
Poslednjih 4 godine samo iz oblasti ergonomije organizovala je predavanja, seminare, radionice, grupne i individualne obuke za oko 2500 učesnika edukacija. Učesnici seminara, treninga i ergonomskih obuka su od industrijskih radnika, inženjera, tehnologa, menadžera, stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu, lekara, frizera, nastavnika, kozmetičara, vaspitača, advokata, lekara, knjigovođa do IT stručnjaka iz Srbije i inostranstva.
Zaposlena je i na Akademiji tehničko umetničkih strukovnih studija Beograd kao profesor za dve naučne oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment i Tekstilno inženjerstvo.
Poseduje REFA, OSHA i IBM sertifikate:
– Ergonomics Workplace Analysis, OSHA (diploma: AC-2740-19133352)
– Ergonomics Program Management, OSHA (sertifikat: 626285-722-200517)
– Time Management, IBM (sertifikat: 241095-158-869-3835)
– Change Management, IBM (sertifikat: 241095-158-740-1096)
– Lean Manufacturing – Productive Management with Fundamental Tools (diploma: 2179-19133352)
– Time Study According to the REFA-system, Weis Consulting Assoc.GMBH.
Članstvo: International Association of Engineers (IAENG), Hong Kong (Member No: 127070)

Upravni odbor Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Srbije
– Eminent Association of Researchers in Engineering & Technology (EARET)
– Redakcioni odbor časopisa “Tekstilna industrija” (glavni i odgovorni urednik od 2009 – 2016.)
– Asocijacije eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije
– Komisija za standarde iz oblasti tekstila i zaštitne odeće KS F038
– Redakcioni odbor Journal of Textile Science and Engineering
– Organizacioni odbor Naučno stručnog skupa DTM
– Organizacioni odbor BEMM, Tunis
– Organizacioni odbor Smartex, Egipat
– Naučni odbor CIRAT 7, Tunis, 2016, 2020.
– Savetodavni odbor IEM-2016 – 2021.
– Redakcioni odbor International Journal of Business & Economic Strategy (IJBES)
– Međunarodni odbor časopisa Applied Researches in Technics, Technologies and Education (ARTTE)
– Redakcioni odbor Inovacii i predpriemačestvo
– Redakcioni odbor EMIT
– Integrated Editorial Board of Global Journals
– Redakcioni odbor časopisa Journal of Engineering Science

Recenzent je u 18 stranih časopisa, supervizor disertacija na nekoliko univerziteta u Indiji i Rusiji i eksterni ocenjivač na Lehman College, Department of Economics & Business u New Yorku.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.