E kancelarija

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Niži troškovi poslovanja, automatizacija procesa, efikasnija komunikacija sa kupcima i dobavljačima, minimizacija grešaka u radu i sveukupno podizanje performansi preduzeća, glavne su prednosti elektronskog poslovanja.

Out of stock

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Da li ste spremni za e – kancelarijsko poslovanje?

 

Niži troškovi poslovanja, automatizacija procesa, efikasnija komunikacija sa kupcima i dobavljačima, minimizacija grešaka u radu i sveukupno podizanje performansi preduzeća, glavne su prednosti elektronskog poslovanja.

Zakonska obaveza registrovanja službene adrese za prijem elektronske pošte svakog privrednog društva, zahteva između ostalog razumevanje potrebnih preduslova, zakonskih okvira, mogućnosti i konkretne primene elektronskog poslovanja u praksi.

Zato je izuzetno važno upoznati se sa  novim zakonskim mogućnostima i poslovno efikasnim metodama kreiranja e-dokumenta, službenog slanja elektronskim putem, prijema i bezbednog arhiviranja, kao i prepoznati svakodnevne poslovne procese u kojima se može primeniti elektronsko poslovanje.

Privredna društva koja imaju za cilj da svoje poslovanje obavljaju maksimalno efikasno uz minimalne troškove posebno je važno da:

 • Razumeju zakonski okvir za elektronsko poslovanje
 • Saznaju šta konkretno mogu da urade danas kako bi već počeli da posluju elektronski i upoznaju  najbolje načine primene
 • Saznaju šta podrazumeva  zakonska obaveza registrovanja zvanične adrese za elektronsku poštu
 • Nauče i primene mogućnost elektronskih dokumenata, kvalifikovanih potpisa i mogućnost automatizacije 
 • Saznaju koji su to sigurni i bezbedni načini primene elektronskog poslovanja i kako da izbegnu zamke i prevare

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su aktuelne zakonske i poslovne obaveze iz domena e-poslovanja koje je svaka poslovna organizacija dužna da primenjuje?
 • Zašto i kako registrovati adresu elektronske pošte? Koja su pravila, a koje preporuke?
 • Elektronska dokumenta i elektronski potpis – mogućnosti, primena i obaveze
 • Kako da iskoristite prednosti elektronskih fakura za smanjenje troškova poslovanja?

 

Sadržaj:

 • Koji su preduslovi za elektronsko kancelarijsko poslovanje i kako ih obezbediti?
 • Regulatorni okvir za elektronsko poslovanje
 • Praktična primena elektronskog sertifikata u svakodnevnom poslovanju: šta, kako, gde, zašto?
 • Čemu služi i zašto je važno registrovati zvaničnu adresu za prijem elektronske pošte?
 • Zašto i kako primenjivati elektronske fakture?
 • Sigurno i bezbedno e-kancelarijsko poslovanje
 • Konkretni primeri primene u svakodnevnom radu

   

   

Brand

Miodrag Ranisavljević

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Koji su preduslovi za elektronsko kancelarijsko poslovanje i kako ih obezbediti?
 • Regulatorni okvir za elektronsko poslovanje
 • Praktična primena elektronskog sertifikata u svakodnevnom poslovanju: šta, kako, gde, zašto?
 • Čemu služi i zašto je važno registrovati zvaničnu adresu za prijem elektronske pošte?
 • Zašto i kako primenjivati elektronske fakture?
 • Sigurno i bezbedno e-kancelarijsko poslovanje
 • Konkretni primeri primene u svakodnevnom radu