Due diligence izveštaj – instrument uspešne akvizicije

Seminar
Predavač:Igor Živkovski

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Due diligence predmeta kupovine (bilo da se radi o nepokretnostima, poslovanju, privrednom društvu) jeste ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Due diligence izveštaj (osnov i osvrt na pravni due diligence)

 

Rizik – njegovo detektovanje, smanjenje i kontrola – jeste ključni pojam, kojim se detaljno bavi advokat u svakoj transakciji. Due diligence predmeta kupovine (bilo da se radi o nepokretnostima, poslovanju, privrednom društvu) jeste ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora.

Ovaj seminar ne pretenduje da pruži iscrpnu listu mogućih rizika i postupaka za njihovo otkrivanje, već da polaznicima pruži perspektivu advokata koji, kao čuvar interesa investitora u transakciji, proveravajući pravna pitanja relevantna za planiranu transakciju nastoji da otkrije, smanji i kontroliše rizike u okviru transakcije.

Najvažnije teme koje je neophodno sagledati obuhvataju:

 • Različite vrste due diligence izveštaja, koje samo u uzajamnoj korelaciji daju celovitu sliku o ciljnom društvu: pravni, poreski, finansijski i tehnički/tehnološki;
 • Due diligence postupak kao ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora;
 • Značajna pravna pitanja, koja moraju biti predmet analize pre svake transakcije, uključujući ali ne ograničavajući se na: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, pravna pitanja u vezi sa komercijalnim ugovorima ciljnog društva. Odgovori na ova i slična pitanja ukazuje na rizike i obaveze investitora u svojstvu budućeg akcionara/člana ciljnog društva u koje se investira.
 • Pravna pitanja koja su standardna za svaku transakciju, ali i ona koja su specifična za određenu vrstu transakcije;
 • Otkrivanje rizika koji iz analiziranih pravnih pitanja postoje ili u budućnosti izvesno mogu da proisteknu za investitora kao cilj pravnog due diligence

Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem – stručnjakom za privredno pravo, detaljno se informišite o načinu na koji se sprovodi pravna due diligence analiza.

 

Sadržaj:

 • Pravni due diligence kao temeljni deo due diligence postupka (uz poreski, finansijski i tehnički/tehnološki);
 • Predmet pravne due diligence analize: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, komercijalni ugovori ciljnog društva;
 • Specifična pitanja kod određenih vrsta transakcija;
 • Cilj pravne due diligence analize;
 • Načini za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika;
 • Svest o važnosti pravne due diligence analize.

Predavač

Igor Živkovski

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 

 • Pravni due diligence kao temeljni deo due diligence postupka (uz poreski, finansijski i tehnički/tehnološki);
 • Predmet pravne due diligence analize: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, komercijalni ugovori ciljnog društva;
 • Specifična pitanja kod određenih vrsta transakcija;
 • Cilj pravne due diligence analize;
 • Načini za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika;
 • Svest o važnosti pravne due diligence analize.