Dozvole za upravljanje otpadom

Online seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Na seminaru ćete od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom, koji rade na poslovima upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za oblast zaštite životne sredine, dobiti direktne odgovore na Vaša pitanja u vezi sa dozvolama

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

U primeni su novi propisi u vezi sa dozvolama za upravljanje otpadom i novi obrasci zahteva za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom!

 

Organizujemo seminar u vezi sa primenom novog Pravilnika o izmenama pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada i pravilnika o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada i drugim aktuelnim pitanjima u vezi sa dozvolama za upravljanje otpadom.

Na seminaru ćete od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom, koji rade na poslovima upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za oblast zaštite životne sredine, dobiti direktne odgovore na Vaša pitanja u vezi sa dozvolama i saznati:

 • Šta u praksu donose novi podzakonski akti iz oblasti upravljanja otpadom koje je donelo nadležno ministarstvo
 • Koji su novi strateški pravci razvoja sistema upravljanja otpadom u RS
 • Koje su novine u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom
 • Kako popuniti novi Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u skladu sa novim podzakonskim aktom

Ovaj seminar Vam omogucava:

 • Pojašnjenja u vezi sa primenom novih propisa koji se tiču dozvola za upravljanje otpadom
 • Pojašnjenja u vezi sa popunjavanjem Zahteva za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom
 • Direktne odgovore na Vaša pitanja u vezi sa dozvolama u interakciji sa predavačima

SADRŽAJ:

 

 • Novi podzakonski akti iz oblasti upravljanja otpadom doneti od strane nadležnog ministarstva
 • Novi strateški pravci razvoja sistema upravljanja otpadom u RS
 • Novine u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom
 • Kako popuniti novi Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u skladu sa novim podzakonskim aktom

       Opšti uslovi

       Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

       Sadržaj

       • Novi podzakonski akti iz oblasti upravljanja otpadom doneti od strane nadležnog ministarstva
       • Novi strateški pravci razvoja sistema upravljanja otpadom u RS
       • Novine u postupku izdavanja dozvola za upravljanje otpadom
       • Kako popuniti novi Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom u skladu sa novim podzakonskim aktom