Cash flow – upravljanje novčanim tokovima

Predavač:Nenad Petrović

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Posledice nelikvidnosti kompanija, kao što su stečaj i blokada direktno su uzrokovane propuštanjem ili pogrešnim upravljanjem novčanim tokovima. 

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Važno za sve kompanije je da povećaju novčane tokove i obezbede kontinuirani rast!

Posledice nelikvidnosti kompanija, kao što su stečaj i blokada direktno su uzrokovane propuštanjem ili pogrešnim upravljanjem novčanim tokovima. Često, kompanije zanemaruju proces upravljanja novčanim tokovima svesno dajući prioritet bilansu stanja i bilansu uspeha, a činjenica je da su svi procesi zajedno neodvojivi i sukcesivni, direktno involvirajući  jedni druge.

Imajući u vidu na važnost upravljaja novčanim tokovima  u okviru kompanije, odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.


Sadržaj:

 • Izveštaj o novčanim tokovima – čitanje i razumevanje, definisanje izveštaja o novčanim tokovima
 • Definisanje, kreiranje i praćenje internog novčanog toka, za potrebe menadžmenta
 • Koji elementi utiču na novčani tok, kako pratiti i planirati likvidnost
 • Znate li koliko iznosi Vaš poslovni ciklus, kako ga merite i kako ga možete poboljšati
 • Kako ubrzavanje poslovnog ciklusa dovodi do smanjenja pritiska na dodatno zaduživanje i uticaj novčani tok
 • Sadržaj i elementi bilansa stanja
 • Working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti
 • Analiza i pokazatelji: solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, profitabilnosti i obrta
 • Praćenje i kontrola likvidnosti  i zaliha (vrednovanje zaliha, finansijski tretman sporo obrtnih zaliha i zastarelih zaliha), procedure za praćenje i organizaciju poslovanja zaliha, kupaca i dobavljača
 • Ročna usklađenost potraživanja i obaveza, njihovo praćenje i merenje, uticaj na novčani tok
 • Planiranje zaduživanja i investicija
 • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)

  IN-HOUSE edukacija

  Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
  >> Dobijte ponudu

  Predavač

  Nenad Petrović

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

  Sadržaj

  • Izveštaj o novčanim tokovima – čitanje i razumevanje, definisanje izveštaja o novčanim tokovima
  • Definisanje, kreiranje i praćenje internog novčanog toka, za potrebe menadžmenta
  • Koji elementi utiču na novčani tok, kako pratiti i planirati likvidnost
  • Znate li koliko iznosi Vaš poslovni ciklus, kako ga merite i kako ga možete poboljšati
  • Kako ubrzavanje poslovnog ciklusa dovodi do smanjenja pritiska na dodatno zaduživanje i uticaj novčani tok
  • Sadržaj i elementi bilansa stanja
  • Working capital, objašnjenje i kako ga računati i pratiti
  • Analiza i pokazatelji: solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, profitabilnosti i obrta
  • Praćenje i kontrola likvidnosti  i zaliha (vrednovanje zaliha, finansijski tretman sporo obrtnih zaliha i zastarelih zaliha), procedure za praćenje i organizaciju poslovanja zaliha, kupaca i dobavljača
  • Ročna usklađenost potraživanja i obaveza, njihovo praćenje i merenje, uticaj na novčani tok
  • Planiranje zaduživanja i investicija
  • Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)