Carinska pojednostavljenja

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Znate li kojeuslove morate ispuniiti kako biste ostvarili prava na carinska pojednostavljenja? Poznajete li tok postupka zadobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjektai tok postupka za odobravanjekućnog carinjenja za špeditere?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Carinska pojednostavljenja u funkciji ubrzanja carinskih postupaka

Znate li koje uslove morate ispuniiti kako biste ostvarili prava na carinska pojednostavljenja? Poznajete li tok postupka za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta i tok postupka za odobravanje kućnog carinjenja za špeditere? Koje su sve pogodonosti carinskog pojednostavljenja? Kako da steknete sertifikat, koje sve vrste sertifikata postoje i kada može doći do suspenzije sertifikata?

Sadržaj

 • Sticanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta:
  • authorised economic operator AEO
  • pogodnosti
  • postupak dobijanja statusa
  • vrste sertifikata
  • uslovi
  • suspenzija statusa
  • oduzimanje sertifikata

  Kućno carinjenje za špeditere:

  • pojam
  • uslovi
  • odobravanje
  • sprovođenje postupka

Predavač

Milka Živanović

Snežana Karanović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Komunikacija u internoj reviziji – U obavljanju interne revizije komunikacija je uslov sine qua non, odnosno bez dobre komunikacije nema ni rada u internoj reviziji. Zbog toga je potrebno da se podsetimo koje su ključne tačke komunikacije u internoj reviziji i kako se ponašati da dobijemo najbolji mogući odgovor i od rukovodilaca i od zaposlenih koji važe za „teške“ u komunikaciji.

 

 • Izveštavanje– Izveštavanje je veština koja se uči! Koje su komponente izveštavanja u internoj reviziji? Izveštaj treba da stigne do prave osobe na pravu način! Kako  poslati jasnu poruku onima koji treba da sprovedu u delo naše preporuke?

 

 • Preporuke interne revizije Kako  formulisati preporuku da bude jasna i konkretna, a da pri tome sačuvamo svoju nezavisnost? To je još jedna veština koju treba da savlada svaki interni revizor da bi mogao svoj posao da obavi kvalitetno. I kakva je „sudbina“ naših preporuka kada prođe izvesno vreme? Naučimo da reagujemo na najdelotvorniji način.