Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Zaštita od požara

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 28.01.2022, 09-11 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

ZAŠTITA OD POŽARA

usklađivanje poslovanja sa zakonskom regulativom, praktični problemi u primeni propisa i rešenja

 

 

Kako da organizujete efikasnu kontrolu sprovođenja poslova zaštite od požara? Šta je neophodno da imate pripremljeno kada Vas poseti inspekcija? Koje mere izriče inspekcija, i koje su posledice nepridržavanja mera, i kako da ih izbegnete? Koje su posledice obavljanja delatnosti bez odobrenje Ministarstva? Poznate su Vam neusaglašenosti u tumačenju i primeni važećih propisa u praksi, i kako da ih prevaziđete?

Organizujemo online seminar koji bi obuhvatio jedan praktičan pristup, dakle, pojašnjenje zakonskih normi, njihovo značenje u praksi, nepridržavanje zakonskih propisa i posledice, procedure i poteškoće u procedurama, kao i rešenja, kako privremena tako i trajna, za situacije u kojima se nalaze privredni subjekti.

TEME SEMINARA

 

  • Pružanje usluga zaštite od požara – opšte karakteristike zakona, poslednje izmene
  • Aktuleni problemi sa kojima se susreću privredni subjekti
  • Obaveze društva, neophodnost i kvalitet kadra, dozvole, njihovo izdavanje – zakonska rešenja u oblasti zaštite od požara (interno i eksterno)
  • Posledice obavljanja delatnosti bez odobrenje Ministarstva
  • Inspekcijski nadzor – neophodna dokumentacija, mere koje izriče inspekcija, posledice nepridržavanja mera
  • Privredni prestupi u ovoj oblasti
  • Konsekvence sa kojima se suočavaju privredni subjekti koji nisu prilagodili svoje poslovanje ovom Zakonu
  • Kratak osvrt na sudsku praksu u ovoj oblasti

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Zaštita od požara u praksi”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:    Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018