Bezbednost i zdravlje na radu

Intenzivna obuka

Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 22.07, 25.07. i 29.07.2022, 10:00 – 15:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Stručnjak za HSE menadžment: bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine

 

Pipremili smo obuku koja je namenjena rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima HSE, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine u kompanijama, industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima i drugim organizacijama.

U saradnji sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti, imaćete priliku da se tokom obuke upoznate se sa najboljom industrijskom praksom HSE menadžment sistema sa akcentom na promenu HSE kulture i unapređenja bezbednih ponašanja u kompanijama i preduzećima.

I dan

 • Uvod
 • Razumevanje sistema menadžmenta
 • ciljevi i sistem HSE menadžmenta
 • upravljanje rizikom
 • uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)
 • kontrola HSE rizika
 • efektivne performanse sistema
 • Liderstvo
 • Šta je liderstvo
 • Liderstvo i menadžment
 • Upravljanje promenama
 • Principi liderstva
 • Prepoznavanje HSE rizika i upravljanje njima
 • Osnovni pojmovi
 • Uvod u rizik
 • Leptir mašna „Bow tie“
 • Upravljanje rizikom
 • Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusirnjem na ljude
 • Procena rizika
 • Analiza i procena rizika
 • Matrica rizika
 • Kvalitativna analiza rizika
 • Radionica za procenu rizika
 • Kontrola rizika
 • Hijerahija kontrole rizika
 • Model švajcarskog sira

 

II dan

 • Upravljanje izvođačima
 • Osnovni koncept
 • Strategija i proces upravljanja izvođačima
 • Radionica za upravljanje izvođačima
 • HSE obilasci menadžmenta
 • HSE Posete i „Management walk around“
 • nebezbedna ponašanja
 • Kako uticati na promenu ponašanja
 • Efikasna komunikacija
 • Nadzor rizika
 • Svrha
 • Nadzor rizika – primeri
 • Unapređenje menadžment sistema
 • HSE Kultura i ponašanje
 • Šta je HSE kultura
 • Hadsonova lestvica
 • Kultura i sistem menadžmenta
 • Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

 

III dan

 • Nacrt Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu
 • Ključne novine predviđene u novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Kako ispoštovani zakonska rešenja

Diskusija

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018