Bezbednost i zdravlje na radu

Intenzivna obuka

Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

NOVO: program intenzivne obuke za sticanje sertifikata

Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica

Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji koji će Vam pomoći da unapredite sistem bezbednosti i zaštite u Vašoj firmi!

Na obuci ćete se detaljno upoznati sa:

 • aktuelnim principima upravljanja bezbednošću
 • neophodnim merama koje treba da sprovedete radi efikasnije zaštite Vašeg poslovanja i imovine
 • potencijalnim rizicima i gubicima, kako biste unapredili svoje bezbednosno okruženje
 • merama pomoću kojih ćete smanjiti izloženost poslodavca bezbednosnim rizicima i pretnjama

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20, 23. i 28. novembra 2018. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica u Vašoj kompaniji;
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Zaštita od požara u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, i sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere ZOP u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica;
 • Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema bezbednosti poslovnih objekata i zaštite lica;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.
1. Modul: RADIONICA – Sistem obezbeđenja lica, imovine i poslovanja   20.11.2018, 10-15h
 • Pojam i značaj sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
 • Komponente sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
 • Subjekti sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
 • Industrijska bezbednost
 • Bezbednosni menadžment
 • Obaveze, odgovornosti, nadležnosti i zadaci menadžera bezbednosti/rukovodioca službe bezbednosti
 • Obezbeđivanje osoblja i prostora
 • Sprečavanje štete i gubitaka prijavljivanjem nepravilnosti
 • Izveštavanje: zapažanja, aktivnosti, pojave, informacije
 • Razbojništvo, razbojnička krađa i industrijska špijunaža
 • Pregled zakonske regulative

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

2. Modul: RADIONICA –  Tehničke komponente bezbednosnih rizika i pretnji   23.11.2018, 10-15h
 • Postavljanje i praćenje kontrole nad objektom i opremom
 • Kontrola kretanja i saobraćaja u objektu
 • PPZ
 • Zvučni alarmi
 • Upravljanje opremom i preventivno održavanje
 • Elektronika u bezbednosti
 • Bezbednost informacija

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

3. Modul: RADIONICA – Unapređenje sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja 28.11.2018, 10-15h
 • Dokumentacija iz sistema obezbeđenja
 • Radne instrukcije u sistemu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
 • Procedure u sistemu obezbeđenja lica, imovine i poslovanja
 • Preporuke iz prakse za implementaciju radnih instrukcija i procedura
 • Praktične smernice za menadžere/rukovodioce bezbednosti

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

4. Modul: RADNI MATERIJAL – priručnik Zaštita od požara u praksi dobijate na prvoj radionici 20.11.2018.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 

1. Požari, klasifikacija i uzroci nastanka
2. Normativno regulisanje zaštite od požara i subjekti
3. Razvrstavanje pravnih lica u kategorije ugroženosti od požara
4. Opšti normativni akti iz oblasti ZOP – planovi i obuka
5. Mere zaštite od požara
6. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara
7. Kaznene odredbe za nesprovođenja ZOP-а

 

SADRŽAJ CD-A:

Modeli opštih akata: Pravila ZOP,
Program obuke iz oblasti ZOP,
Uputstvo za postupanje u slučaju požara,
Primer plana evakuacije – prizemlje/spratovi,
Simboli za izradu Plana evakuacije i dr,
Modeli obaveznih evidencija iz oblasti ZOP,
Planovi sprovođenja preventivnih mera ZOP,
Kontrolne liste iz oblasti ZOP,
Kompletna zakonska regulativa iz oblasti ZOP i mnogi drugi!

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST POSLOVNIH OBJEKATA I ZAŠTITU LICA
 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 30.11.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 14.12.2018.
 • 17.12.2018. slanje sertifikata Stručnjak za bezbednost poslovnih objekata i zaštitu lica na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018