Bezbednost i zdravlje na radu

Intenzivna obuka

Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

NOVO: program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za

Stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu u industriji!

 

Organizujemo novi program intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji u 4 modula, koji je namenjen rukovodiocima, menadžerima i licima koja rade na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu u industriji. Baziran je na najboljoj savremenoj praksi bezbednosti i zdravlja na radu, u cilju unapređenja BZR poslova, bezbednih ponašanja zaposlenih i promeni BZR kulture.

Kroz ovu obuku ćete poboljšati svoja znanja, steći dobru praksu i nova iskustva pomoću kojih ćete unaprediti sistem bezbednosti i zdravlja na radu u svojoj kompaniji, uključujući:

 • razumevanje sistema BZR, upravljanje rizikom, upravljanje promenama i prevenciju uzroka gubitaka
 • prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima, procenu i kontrolu rizika
 • organizaciju BZR obilazaka unutar Vaše firme i nadzor
 • unapređivanje BZR kulture i upravljanje ponašanjima zaposlenih kao ključnog uzroka akcidenata

Program je sastavljen od četiri modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Vašoj kompaniji;
 • 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 70 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Naprednije znanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Konsultacije sa stručnjakom i direktne savete za unapređenje sistema BZR;
 • Praktične materijale koji ostaju u Vašem trajnom vlasništvu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja, možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1.Modul: RADIONICA – Sistem BZR menadžment i liderstvo 07.12.2018, 10-15h

 1. Razumevanje sistema BZR menadžmenta

*   Ciljevi i sistem BZR menadžmenta

*   Upravljanje rizikom

*   Uzroci gubitaka (neposredni, osnovni i sistemski)

*   Istraživanje uzroka akcidenata

*   Kontrola BZR rizika

*   Efektivne performanse BZR sistema

 1. BZR liderstvo

*   Šta je BZR liderstvo

*   BZR liderstvo i menadžment

*   Upravljanje promenama u BZR-u

*   Principi BZR liderstva

2. Modul: RADIONICA – Upravljanje BZR rizicima i izvođačima 10.12.2018, 10-15h
 1. Prepoznavanje BZR rizika i upravljanje njima

*   Ključni pojmovi

*   Rizik i uzroci gubitaka

*   Upravljanje BZR rizikom

*   Bezbedno ponašanje i upravljanje rizicima fokusiranjem na ljude

 1. Procena BZR rizika

*   Analiza i procena rizika

*   Matrica rizika

*   Kvalitativna analiza rizika

*   Radionica za procenu rizika

 1. Kontrola BZR rizika

*   Hijerarhija kontrole rizika

*   Model švajcarskog sira

 1. Upravljanje BZR izvođačima

*   Ključni koncept

*   Strategija i proces upravljanja BZR izvođačima

*   Radionica za upravljanje BZR izvođačima

3.Modul: RADIONICA – Monitoring i nadzor BZR rizika, osposobljavanje i unapređivanje BZR kulture i ponašanja zaposlenih 14.12.2018, 10-15h
 1. BZR obilasci menadžmenta

*   BZR posete i „Management walk around“

*   Nebezbedna ponašanja

*   Kako uticati na promenu ponašanja

*   Efikasna komunikacija sa zaposlenima u vezi sa BZR-om

 1. Nadzor BZR rizika

*   Svrha

*   Primeri nadzora BZR rizika

*   Unapređenje menadžment sistema BZR

 1. BZR oposobljavanje

*   Definisanje Programa i identifikacija potreba za BZR obukama

*  Planiranje i realizacija BZR obuka

*  Analiza BZR obuka

 1. BZR kultura i ponašanje zaposlenih

*   Šta je BZR kultura

*   Hadsonova lestvica BZR kulture

*   Kultura i sistem menadžmenta BZR

*   Primeri aktivnosti za razvoj kompetencija u upravljanju rizikom

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 07.12.2018.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
 5. Opšta akta poslodavca
 6. Podzakonska akta
 7. Inspekcijski nadzor
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
 9. Procena rizika

 

SADRŽAJ CD-A:

1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U INDUSTRIJI

 • Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 10.01.2019.
 • 12.01.2019. slanje sertifikata Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu u industriji na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018