Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Procena rizika, donošenje planova zaštite i spasavanja i planova zaštite od udesa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Bliži se rok do kada firme treba da donesu dokumentaciju propisanu

Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama!

 

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) stupio je na snagu 21.11.2018. godine. Zakonom su ustanovljene obaveze koje moraju da ispune pravna lica i preduzetnici, kao i rokovi u kojima moraju da donesu akte propisane ovim zakonskim rešenjem:

  • Rok za donošenje procene rizika od katastrofa i plana zaštite od udesa je do 21.05.2019. godine
  • Rok za donošenje plana zaštite i spasavanja je do 21.08.2019. godine

 

S obzirom na to da se približavaju rokovi za ispunjavanje navedenih obaveza, organizujemo seminar na kome ćete se bliže upoznati sa načinom realizacije istih u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Ovaj seminar Vam omogućava:

  • Pojašnjenja zakonskih novina i obaveza firmi iz oblasti procene rizika i vanrednih situacija
  • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa donošenjem dokumentacije iz oblasti procene rizika i vanrednih situacija
  • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

Procena rizika od katastrofa: Sadržina procene, Subjekti koji su u obavezi da donesu Procenu, Izrada Procene, Preporuke štabova i lokalne samouprave, Saglasnost, Ažuriranje

Plan zaštite i spasavanja: Sadržaj plana, Rok za izradu i usvajanje, Plan zaštite od udesa, Sadržaj Plana, Subjekti koji su obavezi da donesu Plan, Rokovi, Saglasnost, Ažuriranje

Ovlašćenja za izradu procene i planova: Uslovi, Obuke

Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018