Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Primena novog Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Stupio je na snagu novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama! Koje su novine u zakonodavstvu u oblasti vanrednih situacija i nove obaveze pravnih lica?

 

21.11.2018. stupio je na snagu novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018). Ovim zakonom u celosti je stavljen van snage Zakon o vanrednim situacijama, а u vezi sa njim je izmenjen i Zakon o zaštiti od požara. Novi zakon donosi određene novine ali i terminološke i druge nedoumice, te je potrebno na vreme da izvršite pripremu za usklađivanje rada i poslovanja u skladu sa ovim novinama! Kako biste se blagovremeno upoznali sa zakonskim novinama, uskladili se sa novim propisima i lakše ispunili svoje nove obaveze, organizujemo seminar na kome ćete saznati više o:

 • Predmetu regulisanja, terminima i osnovnim načelima Zakona;
 • Sistemu smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama;
 • Proceni rizika, planovima smanjenja rizika od katastrofa i planovima zaštite i spasavanja;
 • Licencama i ovlašćenjima Ministarstva u vezi sa izradom procene rizika, planovima i izvođenjem obuka;
 • Subjektima i snagama, kao i njihovim pravima i obavezama;
 • Vanrednim situacijama – proglašenje, ukidanje i organizacija aktivnosti;
 • Vatrogastvu – vrste i organizacija vatrogasnih jedinica;
 • Civilnoj zaštiti;
 • Obavezama pravnih lica i inspekcijskom nadzoru;
 • Odnosu novog zakona i važećih podzakonskih propisa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i vanrednih situacija;
 • Rokovima za usklađivanje sa novim zakonom.

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina iz oblasti vanrednih situacija i njihove primene u praksi
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama firmi
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

 

 1. Predmet regulisanja, termini i značaj osnovnih načela Zakona;
 2. Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama;
 3. Procena rizika, planovi smanjenja rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja;
 4. Licence i ovlašćenja Ministarstva za izradu procene rizika, planova i izvođenje obuka;
 5. Subjekti i snage i njihova prava i obaveze;
 6. Vanredna situacija – proglašenje, ukidanje i organizacija aktivnosti;
 7. Vatrogastvo – vrste i organizacija vatrogasnih jedinica;
 8. Civilna zaštita;
 9. Ispunjenje obaveza pravnih lica i inspekcijski nadzor;
 10. Odnos novog zakona i važećih podzakonskih propisa iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i vanrednih situacija;
 11. Rokovi za usklađivanje sa novim zakonom.

 

88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Zaštita od požara u praksi”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018