Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri visokim temperaturama

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Koje preventivne mere su poslodavci dužni da sprovedu u cilju obezbeđivanja
bezbednog i zdravog rada pri visokim temperaturama?

 

Svake godine kada nastupe visoke temperature u javnosti je aktuelno pitanje na koji način treba organizovati rad u takvim uslovima i koja je granica na kojoj treba obustaviti rad.

S tim u vezi, Vlada R. Srbije je donela Preporuku za poslodavce, a Uprava za BZR je izdala Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama. Temperatura radnih i pomoćnih prostorija je regulisana Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu („Sl. glasnik RS”, broj 21/2009 i 1/2019), dok je rad na gradilištu u zavisnosti od temperature regulisan Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Sl. glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018), a pojedina pitanja su regulisana drugim propisima iz oblasti BZR.

Organizujemo seminar u cilju boljeg razumevanja i lakše primene zakonskih obaveza, kao i blagovremene pripreme poslodavaca za organizaciju rada pre perioda u kojim su moguće visoke temperature, na kome ćete saznati:

 • Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
 • Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
 • Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
 • Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 • Organizacija rada na visokim temperaturama
 • Preraspodela radnog vremena
 • Osposobljavanje zaposlenih
 • Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
 • Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
 • Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja u vezi sa organizacijom rada na visokim temperaturama
 • Smernice za primenu mera za bezbedan i zdrav rad na visokim temperaturama
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

 • Šta predstavlja rad na visokim temperaturama
 • Temperatura na radnom mestu i u radnoj okolini u propisima
 • Visoka temperatura kao pojava u proizvodnom procesu
 • Mere za rad na visokim temperaturama kao deo mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
 • Organizacija rada na visokim temperaturama
 • Preraspodela radnog vremena
 • Osposobljavanje zaposlenih
 • Da li poslodavac ima obavezu da obustavi rad u slučaju visokih temperatura
 • Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi
 • Pravni tretman posledica nastalih zbog visokih temperatura

 

Kome je seminar namenjen?

Poslodavcima, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Kao polaznik seminara iskoristite popust od 20% za kupovinu priručnika sa portalom „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018