Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Obaveze lica zaduženih za organizaciju poslova zaštite od požara

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Pregled obaveza lica zaduženih za organizaciju poslova zaštite od požara

 

Poslovi organizovanja zaštite od požara poveravaju se licima iz reda zaposlenih koji imaju položen odgovarajući stručni ispit, a od nedavno ti poslovi se mogu ugovorom poveriti i ovlašćenom pravnom licu.

U dosta slučajeva, kada predmetne poslove poveravaju zaposlenima, poslodavci,  rukovodeći se razlozima ekonomičnosti, čine to uz druge poslove na koje su zaposleni raspoređeni. Najčešće su lica za bezbednost ili zaposleni koji su raspoređeni na objedinjenim HSE poslovima u većim sistemima, ili zaposleni koji obavljaju druge poslove iz delatnosti poslodavca. Na ovaj način zaposleni su opterećeni različitim poslovima. Za kvalitetno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara potrebno je dobro poznavanje propisa iz ove oblasti i praćenje promena isith. To uz druge poslove koje obavljaju zaposleni često nije lako.

Organizujemo seminar koji predstavlja praktičan vodič za obavljanje poslova organizacije zaštite od požara u subjektima druge i treće kategorije, sa praktičnim primerima i uputstvima za izradu akata i sprovođenje mera zaštite od požara.

S obzirom da organizacija zaštite od požara zavisi od kategorije ugroženosti  u koje je razvrstano, a u praksi se često dešava da nadležni organ nije doneo rešenje o razvrstavanju, naročitu pažnju ćemo obratiti na način rada i ispunjavanja obaveza do donošenja rešenja.

 

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • Efikasno organizuje poslove zaštite od požara kod poslodavca i obezbedi ispunjavanje zakonskih obaveza
 • Na kvalitetan način upozna poslodavca sa obavezama i značajem ispunjavanja istih
 • Ostvari kvalitetnu saradnju sa odgovarajućim sektorima i službama kod poslodavca
 • Obezbedi pripremu za inspekcijski nadzor i postupanje u vezi sa istim

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Šta obuhvata organizovanje poslova zaštite od požara?
 • Određivaje lica za zaštitu od požara – ugovor o radu i /ili rešenje
 • Uslovi za razvrstavanje pravnih lica u određenu kategoriju ugroženosti od požara
 • Izrada pravila zaštite od požara
 • Izrada programa osposobljavanja zaposlenih i podnošenje na saglasnost
 • Učešće u izradi plana zaštite od požara i sprovođenje mera na osnovu donetog Plana
 • Organizacija stalnog dežurstva
 • Organizovanje zaštite od požara kada pravno lice posluje na više lokacija
 • Izrada posebnih postupaka i procedura
 • Koordinacija sa poslovima bezbednosti i zdravlja na radu
 • Koordinacija sa poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite
 • Koordinacija sa drugim službama i obaveza obezbeđivanja finsnsijskih sredstava za sprovođenje mera zaštite od požara
 • Priprema za inspekcijski nadzor i prisustvovanje istom

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena online seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik BZR u praksi ili priručnik Zaštita od požara u praksi)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanje, odgovore na Vaša pitanja i o sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018