Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Obaveze i zadaci poverenika civilne zaštite, rukovodstva i zaposlenih u poslovima zaštite i spasavanja

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Stupanjem na snagu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. gl. RS“, br. 87/18) za većinu subjekata (državni organi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, zdravstvene i druge ustanove, kao i druga pravna lica) nastupila je obaveze izrade procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja. Novim podzakonskim aktima precizirane su navedene obaveze i detaljnije je uređen rad poverenika civilne zaštite (Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje („Sl. gl. RS“, br. 102/20)).

Pored obaveza u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, u skladu sa novim pravilnikom je potrebno da subjekti odrede lica iz reda zaposlenih radi formiranja kriznih i operativnih timova za reagovanje u vanrednim situacijama i realizacije mera civilne zaštite. Takođe, subjekti su dužni da obezbede spremnost za reagovanje i postupanje u vanrednim situacijama, a obaveza poslodavca je da zaposlenima koji učestvuju u poslovima civilne zaštite obezbedi prava propisana Zakonom.

Organizujemo interaktivni online seminar uživo koji će Vam pomoći da se bliže upoznate sa propisanim obavezama kao i načinom njihove realizacije.

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Poslodavacima, rukovodstvu privrednih društava i drugih pravnih lica, poverenicima i zamenicima poverenika kao i drugim zainteresovanim licima.

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće. Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj. Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

TEME ONLINE SEMINARA:

Obeveze subjekta u vezi sa izradom i ažuriranjem plana zaštite i spasavanja

 • Saradnja sa izrađivačem procene
 • Imenovanje timova za reagovanje u vanrednim situacijama
 • Zaštita podataka o ličnosti
 • Obezbeđenje sredstava za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu
 • Mere civilne zaštite
 • Prava zaposlenih u oblasti civilne zaštite
 • Obaveze poslodavca

 

Poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite

 • Obaveza imenovanja i uslovi za imenovanje
 • Broj poverenika koji se imenuje u zavisnosti od broja objekata i stanovnika odnosno zaposlenih
 • Nadležnosti obaveze i zadaci poverenika
 • Oprema za rad poverenika
 • Dokumenta za rad poverenika
 • Obaveza obaveštavanja nadležnih organa
 • Obuke poverenika i zamenika poverenika

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD +PDV (20% popusta na priručnik „Zaštita od požara u praksi”)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018