Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Izmene i dopune Zakona o transportu opasne robe: nova zakonska rešenja i aktuelna praksa

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

29.10.2018. objavljen je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018) i stupio je na snagu 06.11.2018!

 

Poslednjim izmenama i dopunama, Zakon o transportu opasne robe je usklađen sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o zaštiti životne sredine, a njima su definisane brojne izmene u vezi sa ADN/ADR/RID sporazumima:

 • dodatne klasifikacije materija,
 • dodatne, specijalne odredbe za materije,
 • dodatne odredbe o uputstvima za pakovanje,
 • preuređeno pisano uputstvo,
 • određeni standardi za ispitivanje,
 • posebne odredbe za određene materije,
 • izmene kod određenih standarda,
 • dodatne odredbe za vozila.

 

Organizujemo seminar sa predavačem koji poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti transporta opasne robe i rada u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nadležnom za donošenje propisa iz oblasti transporta opasne robe), na koji pozivamo sve učesnike u transportu opasne robe – pošiljaoce, prevoznike, primaoce, utovarioce, pakere, punioce, korisnike cisterni, upravljače železničkom infrastrukturom, istovarioce, organizatore transporta i druge firme čija delatnost obuhvata pripremu za transport i transport opasne robe. Na seminaru ćete se u interakciji sa predavačem informisati o zakonskim novinama i rešiti svoje nedoumice u vezi sa primenom nove zakonske regulative.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Informacije o najnovijoj zakonskoj regulativi, novim pravilima i obavezama u transportu opasne robe
 • Lakšu pripremu obavezne dokumentacije u vezi sa transportom opasne robe
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

 • Uskađivanje Zakona o transportu opasne robe sa drugim zakonima
 • Uvođenje novih obaveza u skladu sa međunarodnim sporazumima ADN/ADR/RID
 • Izuzeća u skladu sa međunarodnim sporazumima ADN/ADR/RID
 • Produženje sertifikata za vozila
 • Poslovi imenovanih tela
 • Registri
 • Nove kaznene odrebe
Falkensteiner Hotel Belgrade

Bulevar Mihajla Pupina 10k,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018