Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o privatnom obezbeđenju!

21.11.2018. stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 od 13.11.2018. godine). Ovim izmenama i dopunama je izmenjeno više od polovine članova dosad važećeg zakona!

Pozivamo Vas na seminar koji organizujemo za pružaoce i korisnike usluga privatnog obezbeđenja, na kome ćete se detaljno upoznati sa svim zakonskim novinama:

 • Novi termini i definicije
 • Vrste licenci i uslovi za dobijanje licenci i ovlašćenja
 • Važenje dosadašnjih ovlašćenja
 • Postupak ugovaranja i izmene ugovora o vršenju usluga privatnog obezbeđenja
 • Novine u propisanom načinu poslova privatnog obezbeđenja
 • Legitimacije i označavanje
 • Inspekcijski nadzor
 • Rokovi za usklađivanje poslovanja
 • Kaznene odredbe

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih novina iz oblasti privatnog obezbeđenja i njihove primene u praksi
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa novim obavezama
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA

 

 • Novi termini i definicije
 • Vrste licenci i uslovi za dobijanje licenci i ovlašćenja
 • Važenje dosadašnjih ovlašćenja
 • Postupak ugovaranja i izmene ugovora o vršenju usluga privatnog obezbeđenja
 • Novine u propisanom načinu poslova privatnog obezbeđenja
 • Legitimacije i označavanje
 • Inspekcijski nadzor
 • Rokovi za usklađivanje poslovanja
 • Kaznene odredbe
88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Zaštita od požara u praksi”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018