Bezbednost i zdravlje na radu

Priručnik sa portalom

Bezbednost i zdravlje na radu u praksi

16,900.00 din.25,350.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Očisti
Količina:

 


Prelistajte priručnik

 

Pogledajte portal BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ predstavlja praktičnu pomoć za lica odgovorna za bezbednost i zdravlje na radu, u kome ćete na jednom mestu naći:

 • Informacije o primeni Zakona i najnovijh podzakonskih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Pojašnjenja obaveza firmi i odgovornog lica u firmi iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Više od 60 gotovih modela dokumenata
 • Uputstva za sprovođenje preventivnih mera
 • Smernice za pripremu za inspekcijski nadzor
 • Pojašnjena i primere iz prakse u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima
 • Besplatnu mogućnost da kao korisnik priručnika dobijete odgovor na Vaša konkretna pitanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pomoću ovog priručnika ćete:

 • Lakše pripremiti i kompletirati obaveznu dokumentaciju
 • Efikasnije postupati u skladu sa najnovijim propisima
 • Samostalno obavljati poslove i maksimalno smanjiti troškove
 • Pojednostaviti svoj rad i uštedeti svoje vreme

Posebne pogodnosti poslovnog izdanja:

 • Dostupnost priručnika i CD-a 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacije pomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

 1. Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih
  • Obaveze i odgovornosti poslodavaca: Opšte obaveze poslodavaca, Akt o proceni rizika, Posebne obaveze poslodavaca, Osposobljavanje zaposlenih, Prava i obaveze zaposlenih
  • Osposobljavanje zaposlenih i program osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad
  • Radna verzija Strategije BZR u R. Srbiji za period 2018-2022. godine
 2. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Obaveza poslodavca da organizuje obavljanje poslova BZR
  • Poslovi lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu
  • Organizovanje poslova BZR kod poslodavca koji ima do 20 zaposlenih
  • Organizovanje poslova BZR kod poslodavca koji se bavi visokorizičnom delatnošću
  • Poslovi službe medicine rada
  • Prethodni i periodični lekarski pregledi i drugi propisani lekarski pregledi
  • Predstavnik zaposlenih za BZR i Odbor za BZR
  • Preventivne mere BZR pri organizovanju poslova održavanja objekata
  • Preventivne mere BZR pri organizovanju poslova obezbeđenja objekata
 3. Evidencija, saradnja i izveštavanje
  • Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Čuvanje evidencija, saradnja i izveštavanje
 4. Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR
  • Stručni ispit – osposobljavanje za obavljanje poslova BZR, obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i poslova ispitivanja uslova radne okoline
  • Licence za obavljanje poslova u oblasti BZR
  • Uputstvo za podnošenje zahteva pravnih lica i preduzetnika koji su nosioci licence u oblasti BZR
  • Pravna lica i preduzetnici kojima je izdata licenca za obavljanje poslova BZR
  • Pravna lica kojima je izdata licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 5. Opšta akta poslodavca
  • Prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada
  • Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu
  • Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu
  • Uređenje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa
  • Uređenje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih u oblasti BZR
  • Izrada pravilnika o nabavci i raspodeli LZO i evidencije o izdatoj LZO
  • Izrada pravilnika o pružanju prve pomoći na radu
  • Primena preventivnih mera BZR za pojedine kategorije zaposlenih u aktu o proceni rizika i opštem aktu o BZR
 6. Podzakonska akta
  • Pregled najvažnijih odredbi pojedinih podzakonskih propisa kojima su propisani minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad
  • Podzakonska akta u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o BZR
  • Izmene i dopune Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
  • Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
  • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima
  • Pravilnik o načinu pružanja PP, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje PP
  • Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete
  • Uredba o utvrđivanju rada opasnog za decu
  • Predlog pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i BZR
  • Predlog pravilnika o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi s usavršavanjem znanja lica zaduženih za BZR
 7. Inspekcijski nadzor
  • Instrukcije o vršenju inspekcijskog nadzora
 8. Povrede na radu i profesionalna oboljenja
  • Povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Definicije, klasifikacija, uzroci i posledice. Prevencija
  • Pravilan postupak u slučaju povrede na radu i zakonske obaveze poslodavca
  • Izveštaj o povredi na radu i način njegovog popunjavanja
 9. Procena rizika
  • Prikaz metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Izmene i dopune akta o proceni rizika

UZORCI NA CD-U:

 1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney; Identifikacija opasnosti i štetnosti i procena rizika za radno mesto; Pravilnici o BZR, radu, organizaciji i sistematizaciji poslova, opremi i postupku za pružanje PP u slučaju nezgode na radu, pružanju PP na radu; Ugovor o radu; Odluka o određivanju lica za poslove BZR; Odluka o zabrani pušenja; Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja; Sporazum o saradnji iz oblasti BZR
 2. Evidencije
 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu
 4. Uputstva za upotrebu i bezbedan rad
 5. Testovi za proveru osposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 6. Obrasci prijava
 7. Zakoni i podzakonski akti

Komplet – Priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS).

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.

Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja priučnika, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima.

Podaci koje ste naveli u porudžbenici mogu se upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kakvom slučaju neće biti prosleđeni niti deljeni sa trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018