fbpx

Bezbednost i zdravlje na radu

Seminar

Angažovanje pravnog lica za organizovanje poslova zaštite od požara

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 28.04.2021, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Članom 25. Zakona o zaštiti od požara propisano je da se za poslove organizovanja zaštite od požara može se ugovorom angažovati privredno društvo odnosno drugo pravno lice koje ispunjava propisane uslove i ima ovlašćenje Ministarstva za obavljanje ovih poslova.

 

Donošenjem Pravilnika o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 6/2021) koji je stupio na snagu 6.2.2021. godine, stekli su se uslovi za angažovanje eksternog pravnog lica za obavljanje poslova zaštite od požara.

 

Pozivamo Vas na online seminar na kojem bismo pokušali da približimo način organizovanja poslova zaštite od požara, uslove i postupak za dobijanje ovlašćenja, način ugovaranja, kao i obaveze i odgovornosti  angažovanog pravnog lica i pravnog lica koje poverava poslove

 

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu – na radnom mestu ili kod kuće.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Svaki polaznik online seminara dobija link za pristup sa koga se automatski pokreće prozor za praćenje online seminara, bez ikakve instalacije novih aplikacija na Vaš uređaj.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Šta obuhvata organizovanje zaštite od požara?
 • Organizovanje poslova zaštite od požara po kategorijama ugroženosti
 • Uslovi za dobijanje ovlašćenja za organizovanje poslova zaštite od požara – I kategorija
 • Uslovi za dobijanje ovlašćenja za organizovanje poslova zaštite od požara – II i III kategorija
 • Vođenje evidencija
 • Stalno dežurstvo
 • Vatrogasna jedinica
 • Nadzor nad radom ovlašćenih pravnih lica
 • Poveravanje poslova organizovanja zaštite od požara – ugovaranje i organizacija rada
 • Obaveze i odgovornosti angažovanog pravnog lica
 • Obaveze i odgovornosti pravnog lica koje angažuje eksternu organizaciju

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena online seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik BZR u praksi ili priručnik Zaštita od požara u praksi)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanje, odgovore na Vaša pitanja i o sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018