Bezbednost i zaštita 2022

Bezbednost i zaštita 2022

Konferencija

Datum održavanja: 21.09. 22.09. i 23.09.2022.
Mesto održavanja:Hotel Moskva, Beograd

Predstavnici nadležnih državnih organa, advokature i prakse će predstaviti najznačajnije novine u ovim oblastima i kroz stručne teme upoznati učesnike sa aktuelnostima, novim standardima rada i aktuelnim pitanjima iz prakse.

 

Količina:
Posebne pogodnosti:
 • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
 • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

Pozivamo Vas na tradicionalnu godišnju konferenciju posvećenu zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti od požara, pod nazivom „Bezbednosti i zaštita 2022“. Predstavnici nadležnih državnih organa, advokatura i prakse će predstaviti najznačajnije novine u ovim oblastima i kroz stručne teme upoznati učesnike sa aktuelnostima, novim standardima rada i aktuelnim pitanjima iz prakse. Prijavite se i saznajte kako da unapredite svoje postupanje u zaštiti i bezbednosti u svakodnevnom poslovanju.

 

GODIŠNJA KONFERENCIJA BEZBEDOST I ZAŠTITA 2022

21, 22. I 23. septembar 2022, 10:00 – 15:00 h

Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd

 


SADRŽAJ KONFERENCIJE

 

 • ESG kao novi standard:
 • CBAM – Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) i targetiranje uvoza proizvoda sa velikim otiskom CO2 (na koje industrije će se odraziti i kakav uticaj na privredu možemo očekivati)
 • ESG – Novi standard koji se tiče pitanja zaštite životne sredine, pitanja društvene odgovornosti i pitanja korporativnog upravljanja (obaveze uvođenja i izveštavanja i uticaj na privredu i životnu sredinu)
 • Odgovornost za ESG izveštaje (ESG odgovornost ili reklamiranje, pojam greenwashing, negativan publicitet, obaveza nefinansijskog izveštavanja iz Zakona o računovodstvu i nefinansijska (ESG) izveštavanja u Evropi i SAD)

 

Advokat Ognjen Colić – Gecić Law

 

 • Integrisana dozvola (IPPC dozvola) – dokumentacija, formiranje zahteva itd.

 

Jadranka Radosavljević – dipl. inž. tehnologije, Odgovorni projektant tehnoloških procesa u preduzeću Petrol projekt d.o.o., konsultant u oblasti ZŽS i savetnik za hemikalije

 

 • Revizija usklađenosti poslovanja organizacije sa propisima o zaštiti životne sredine

 

 Olivera Radović – ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, član Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, Rukovodilac samostalnog sektora za internu reviziju u AD Elektromreža Srbije i član Odbora za nominovanja UIRS.

 

–          Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara (“Službeni glasnik RS”, broj 6 od 29. januara 2021);

 

–          Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara (“Službeni glasnik RS”, broj 6 od 29. januara 2021)

Goran Kušić

1. Pripravnost u sistemu zaštite šuma od požara

2.Lista za sprovođenje zaštite od požara u zatvorenim skladištima robe

3.Šema organizacije i procedure postupanja subjekta u zaštiti šuma od požara

4.Uloga vatrogasnih jedinica u zaštiti od požara pravnih subjekata razvrstanih u prvu kategoriju ugroženosti od požara

5.Procene primene sistema zaštite od strane odgovornih radnika u pravnim subjektima

6.Problemi prilikom izrade glavnog projekta zaštite od požara

7.Izrada planova zaštite šuma od požara

8.Pouzdanost sistema za gašenje požara vodom

Goran Đorđević

 

Čeka se potvrda temepredstavnici nadležnog ministarstva

 • Nadzor nad primenom propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa posebnim osvrtom na najčešće propuste, kao i na primere dobre prakse
 • Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 • Profesionalne bolesti – način i postupak  utvrdjivanja profesionalnih bolesti  i eventualne prepreke
 • Hemijske materije –  osvrt na materije  štetne po reproduktivno zdravlje – veza izmedju propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i propisa o hemikalijama

 

Govornici su:

dr Saša Perišić – v.d. direktora Inspektorata za rad i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Petar Bulat – Profesor medicine rada na Medicinskom fakultetu u Beogradu; dugogodišnji član Nacionalnog Saveta za Bezbednost i zdravlje na radu i član radne grupe koja je radila na izradi Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti

Brand

Goran Kušić

Jadranka Radosavljević

Ognjen Colić

Petar Bulat

Saša Perišić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.