Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti i digitalni servisi katastra

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Pozivamo Vas na interaktivan online seminara sa predavačima – načelnicima: Odeljenja za drugostepeni postupak i Odeljenja za normativno-pravne poslove iz Republičkog geodetskog zavoda.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Pozivamo Vas na interaktivan online seminara sa predavačima – načelnicima: Odeljenja za drugostepeni postupak i Odeljenja za normativno-pravne poslove iz Republičkog geodetskog zavoda.

 

Sadržaj:

  • Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti
   • Objedinjena uputstva za postupanje
   • Promena kulture zemljišta – problemi kod građevinskog zemljišta
   • Oslobođenje od plaćanja takse za upis
   • Forma odustanka od zahteva i žalbe
   • Sprovođenje upisa po drugostepenom rešenju
   • Sadržina zabeležbe nerešenog postupka
   • Stranke u postupku upisa usled konverzije bez naknade
   • Upis na stanu na osnovu ugovora sa stambenom zadrugom
   • Upisi po sili zakona
   • Uverenja o zemljišnoknjižnim promenama

    

   Digitalni servisi katastra

   • Prednosti komunikacije putem e-Šaltera
   • Prednosti podnošenja zahteva posredstvom profesionalnih korisnika (advokata i geodetskih organizacija)
   • Razmena podataka putem Sistema za razmenu podataka na Servisnoj magistrali organa uprave
   • Ostale novine iz sfere komunikacije sa korisnicima i dostave rešenja
   • Elektronski dokument – prednosti u proceduri upisa
   • Katastarski alarm

  Predavač

  Branislava Rakić

  Miloš Bjelanović

  Opšti uslovi

  Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

  Sadržaj

  • Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti
   • Objedinjena uputstva za postupanje
   • Promena kulture zemljišta – problemi kod građevinskog zemljišta
   • Oslobođenje od plaćanja takse za upis
   • Forma odustanka od zahteva i žalbe
   • Sprovođenje upisa po drugostepenom rešenju
   • Sadržina zabeležbe nerešenog postupka
   • Stranke u postupku upisa usled konverzije bez naknade
   • Upis na stanu na osnovu ugovora sa stambenom zadrugom
   • Upisi po sili zakona
   • Uverenja o zemljišnoknjižnim promenama

    

   Digitalni servisi katastra

   • Prednosti komunikacije putem e-Šaltera
   • Prednosti podnošenja zahteva posredstvom profesionalnih korisnika (advokata i geodetskih organizacija)
   • Razmena podataka putem Sistema za razmenu podataka na Servisnoj magistrali organa uprave
   • Ostale novine iz sfere komunikacije sa korisnicima i dostave rešenja
   • Elektronski dokument – prednosti u proceduri upisa
   • Katastarski alarm