Aktuelnosti u deviznom poslovanju

57,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Aktuelna globalna dešavanja su naglasila značaj alternativnih načina prestanka potraživanja i dugovanja nastalih u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju rezidenata.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Aktuelna globalna dešavanja su naglasila značaj alternativnih načina prestanka potraživanja i dugovanja nastalih u spoljnotrgovinskom i deviznom poslovanju rezidenata.

Pored toga, ovakva savetovanja su uvek prilika da se razmene iskustva i dobiju odgovori na pitanja koja su u vezi sa kontrolom deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, uz poseban osvrt na kaznene odredbe Zakona o deviznom poslovanju u kontekstu kontrole, ali i prekršajnog postupka.

Pored navedenog, polaznici seminara će biti upoznati i sa aktuelnostima u regulativi deviznog poslovanja.

Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.


Sadržaj

– prebijanje dugovanja i potraživanja;

– prenos potraživanja i dugovanja;

– naplata, odnosno plaćanje drugom nerezidentu.

– slučajevi u kojima je moguće naplatu izvršiti u efektivnom stranom novcu;

– uslovi za naplatu u efektivnom stranom novcu;

– obaveze rezidenta.

– način vršenja kontrole;

– prava i obaveze subjekta kontrole;

– akti koji se donose u kontroli.

– vrste protivpravnih dela iz Zakona o deviznom poslovanju;

– kazne propisane Zakonom o deviznom poslovanju;

– pravila odmeravanja kazne u prekršajnom postupku;

– zastarelost prekršaja.


  • poročil.

Predavač

Branka Đorđević

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.