Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Program promocije zdravja pri delu

Uspešna organizacija temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se dosežejo:

 

Koristi za delodajalca Koristi za zaposlene
 • zmanjšano izostajanje od dela,
 • manj poškodb pri delu,
 • večja motivacija,
 • povečana produktivnost,
 • lažje zaposlovanje,
 • manjša fluktuacija zaposlenih,
 • pozitivna in skrbna podoba,
 • obvladovanje stroškov, povezanih z boleznijo, zdravljenjem, bolniškimi odsotnostmi, poklicnimi boleznimi in boleznimi z delom, z invalidnostjo in s prezgodnjo umrljivostjo.
 • varno in zdravo delovno okolje,
 • manjši stres, boljše zdravje,
 • kakovost dela in življenja,
 • boljše delovno vzdušje,
 • dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih,
 • pridobijo dodatno znanje o varovanju zdravja.

 

 

Politika o zdravju

Eden najpomembnejših pogojev za uspešno izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je stalna zavezanost vseh strani temu vprašanju. Zavezanost vodstva je bistvenega pomena pri preprečevanju navzkrižja med programom promocije zdravja na delovnem mestu in ravnanjem vodstva. Inštitut je sprejel politiko zdravja (krovni akti), ki jasno navaja, da je promocija zdravja pri delu ena izmed prioritet na Kemijskem inštitutu. Politika zdravja vsebuje še naslednje elemente:

 

 • v uvodu je naveden namen politike in opredeljena promocija zdravja pri delu,
 • cilji politike,
 • zaveza Kemijskega inštituta, da bo namenil potrebne finančne in kadrovske vire za uresničevanje politike zdravja,
 • zaveza Kemijskega inštituta, da bo dokumentiral vse aktivnosti v zvezi s politiko zdravja,
 • posamezne komponente politike zdravja (npr. aktivnosti, povezane s promocijo zdravja, pravila, sankcije itd.),
 • predvideni postopki, če nam ne uspeva doseči zastavljenih ciljev v politiki,
 • načrt za promoviranje in širjenje politike med zaposlenimi,
 • načrt za spremljanje in evalvacijo uresničevanja politike.

 

Prav tako sta zelo pomembna vključenost osebja, kadar koli je to mogoče, in spodbujanje k čim večjemu sodelovanju v vseh fazah promocije zdravja na delovnem mestu.

 

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.