Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Primeri za planiranje denarnih tokov

 

tabela

 

Finance za nefinančnike

 

Več o tej temi preberite v priročniku Finance za nefinančnike

Drugi primer je podjetje s sezonsko prodajo. Za takšno podjetje je nujno analizirati prilive po mesecih in tako načrtovati odlive na letni ravni. Poglejmo:

Mesec Prilivi Odlivi Stanje
JANUAR 202.620,00 317.000,00 –114.380,00
FEBRUAR 285.000,00 325.000,00 –154.380,00
MAREC 390.000,00 380.000,00 –144.380,00
APRIL 510.000,00 470.000,00 –104.380,00
MAJ 560.000,00 530.000,00 –74.380,00
JUNIJ 721.000,00 695.000,00 –48.380,00
JULIJ 800.000,00 770.000,00 –18.380,00
AVGUST 753.000,00 721.000,00 13.620,00
SEPTEMBER 721.000,00 700.000,00 34.620,00
OKTOBER 614.000,00 590.000,00 58.620,00
NOVEMBER 301.000,00 320.000,00 39.620,00
DECEMBER 290.000,00 320.000,00 9.620,00
Skupaj 6,147.620,00 6,138.000,00  

Zgornja tabela nam pove, da ne moremo redno mesečno poravnavati vseh obveznosti. Pripravimo si lahko plan prilivov in odlivov, ki so nujno potrebni za nemoteno poslovanje, in vse druge odlive načrtujemo glede na mesečno stanje denarja.

Mesec Prilivi Obveznosti do zaposlenih Obveznosti za davke in prispevke Obveznosti za kredite in obresti Preostanek denarja
JANUAR 202.620,00 144.000,00 64.800,00 22.598,90 –28.778,90
FEBRUAR 285.000,00 130.000,00 58.500,00 22.243,07 45.478,03
MAREC 390.000,00 140.000,00 63.000,00 22.367,89 210.110,14
APRIL 510.000,00 145.000,00 65.250,00 22.179,73 487.680,41
MAJ 560.000,00 147.000,00 66.150,00 22.136,88 812.393,53
JUNIJ 721.000,00 150.000,00 67.500,00 21.956,16 1,293.937,37
JULIJ 800.000,00 151.000,00 67.950,00 21.905,86 1,853.081,51
AVGUST 753.000,00 147.000,00 66.150,00 21.790,36 2,371.141,15
SEPTEMBER 721.000,00 147.000,00 66.150,00 21.620,82 2,857.370,33
OKTOBER 614.000,00 144.000,00 64.800,00 21.559,34 3,241.010,99
NOVEMBER 301.000,00 130.000,00 58.500,00 21.397,26 3,332.113,73
DECEMBER 290.000,00 130.000,00 58.500,00 20.132,83 3,413.480,89
Skupaj 6,147.620,00 1,705.000,00 767.250,00 261.889,11  
Iz navedenega primera vidimo, da imamo januarja premalo sredstev za plačilo vseh nujnih obveznosti. Predpostavimo, da so nam v decembru predhodnega leta ostala denarna sredstva za poravnavanje obveznosti, zato bi v tej tabeli dodali začetno stanje denarja in na tej osnovi nadalje planirali odlive za dobavitelje in tako tudi z njimi usklajevali plačilne roke. Skupni tako imenovani nujni odlivi (1,705.000 evrov + 767.250 evrov + 261.889,11 evra) znašajo 2,734.139,11 evra, v zgornji tabeli pa vidimo, da so odlivi na letnem nivoju 6,138.000 evrov. Razliko v višini 3,408.860,89 evra uskladimo z upniki, upoštevajoč dejstvo, kdaj imamo največje stanje denarnih sredstev. Pri planiranju denarnih tokov podjetja si lahko pomagamo z analizo preteklih denarnih tokov, upoštevajoč vse spremembe v podjetju ali na trgu.
Opisana primera kažeta sliko o denarnih sredstvih podjetja za prihodnje leto in nam tako omogočata načrtovanje odlivov vse leto. Iz podatkov vidimo, da v različnih mesecih denarna sredstva nihajo. V določenih mesecih imamo primanjkljaj, v drugih pa presežek denarnih sredstev. Primanjkljaj denarnih sredstev v podjetju nas ne sme presenetiti. S sprotnim spremljanjem in načrtovanjem denarnih tokov lahko predvidimo primanjkljaje in se ustrezno pripravimo oziroma analiziramo možne vire manjkajočih sredstev. Potrebna denarna sredstva lahko zagotovimo z morebitno likvidnostno rezervo ali najamemo bančni kredit. Možni viri zraven bančnega kredita so tudi sprotne izterjave zapadlih plačil kupcev, limit na banki, prodaja terjatev, posojilo druge pravne osebe ali morebiti prodaja hitro unovčljive naložbe, lahko pa tudi osnovna sredstva. Če je mogoče, si lahko tudi podaljšamo plačilne roke do dobaviteljev.

 

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.