Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Pregledi in preizkusi delovne opreme

 

Pridobitev dovoljenja

Vlogi za pridobitev dovoljenja mora vlagatelj priložiti:
– navedbo strokovnih nalog, za katere želi pridobiti dovoljenje,
– dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju mehanske tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev, dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu.
– dokumentirane metode pregledovanja in preizkušanja delovne opreme, ki izpolnjujejo zahteve stroke varnosti in zdravja pri delu.
Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora vsebovati tudi dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

Kadrovski pogoji za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme

Strokovni delavci, ki opravljajo obdobne preglede, morajo imeti izobrazbo ravni 6/1 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja in najmanj pet let delovnih izkušenj z varnostjo in zdravjem pri delu ali najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja in tri leta delovnih izkušenj z varnostjo in zdravjem pri delu ter opravljen celotni strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

 Dodatni pogoji za obnovitev dovoljenja: dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju morajo izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk jih mora biti najmanj 30 odstotkov pridobljenih na usposabljanjih za tiste strokovne naloge, ki jih pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik izvaja in je zanje pridobil dovoljenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.