Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Pregledi in preizkusi delovne opreme s poudarkom na meritvah električnih veličin

 

Izvajalci pregledov in preizkusov delovne opreme

Po Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011) izda minister, pristojen za delo, pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.

Minister, pristojen za delo, lahko izda dovoljenje tudi tujim pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom. Ti lahko v RS čezmejno opravljajo strokovne naloge, če izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje.

Dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu se izda za sedem let.

Pridobitev dovoljenja

Vlogi za pridobitev dovoljenja mora vlagatelj priložiti:

 

  • navedbo strokovnih nalog, za katere želi pridobiti dovoljenje,
  • dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju mehanske tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
  • pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev, dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu.
  • dokumentirane metode pregledovanja in preizkušanja delovne opreme, ki izpolnjujejo zahteve stroke varnosti in zdravja pri delu.

 

Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora vsebovati tudi dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.