Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Pravice davčnega zavezanca

 

 

  • pravica zavezanca do informacij 

Inšpektor mora zavezanca pred začetkom davčnega inšpekcijskega nadzora (po navadi v uvodnem pogovoru) poučiti o pravici, da je prisoten pri davčnem inšpekcijskem nadzoru, tekoče obveščen o pomembnih dejstvih in dokazih v inšpekcijskem nadzoru, prav tako ga mora med postopkom, razen če bi to onemogočilo potek ali namen davčnega inšpekcijskega nadzora, obveščati o pomembnih dejstvih ter dokazih in vse to navesti v zapisnik.

 

  • pravica vpogledati v davčni spis

 

Zavezanec ima pravico pregledovati dokumente in na svoje stroške prepisati ali kopirati potrebne dokumente v fizični ali elektronski obliki, s katerimi v njegovi zadevi razpolaga inšpektor. 

Ko inšpektor oceni, da je v zadostni meri raziskal dejansko stanje, mora o rezultatu davčnega inšpekcijskega nadzora opraviti sklepni pogovor z zavezancem, v katerem ga mora seznaniti z ugotovitvami v davčnem inšpekcijskem nadzoru, ga opozoriti na sporna dejstva, ki vplivajo na obdavčenje, na pravne posledice ugotovitev in na njihove davčne učinke.

Sklepni pogovor ni potreben, če:

 

  • rezultat davčnega inšpekcijskega nadzora ne zahteva spremembe obdavčenja, ali
  • se mu zavezanec za davek odpove, ali se mu izogiba.

 

Namen sklepnega pogovora je zavezancu predstaviti izsledke ugotovitvenega postopka in mu omogočiti, da – če meni, da dejansko stanje ni bilo ugotovljeno pravilno ali popolno – predstavljenim ugotovitvam na podlagi podrobnejših pojasnil ugovarja in pojasni morebitna odstopanja.

Z vidika zavezanca je torej pomembno, da v postopku aktivno sodeluje, saj lahko tako ovrže morebitno nepravilno ugotovljeno dejstvo in prepreči morebitni pritožbeni postopek.

 

 

Finance za nefinančnike

 

Več o tej temi preberite v priročniku Finance za nefinančnike

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.