Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Požarna varnost v naravnem okolju

Ukrepi za preprečevanje požara v naravnem okolju so:

 • ureditev kurišč,
 • nadzorovanje gorenja,
 • pogasitev po koncu kurjenja in pokrivanje z negorljivim materialom.

Posebej je prepovedano:

 • kuriti v vetrovnem vremenu,
 • kuriti zunaj urejenega kurišča oziroma požigati,
 • odmetavati goreče ali druge snovi, ki lahko povzročijo požar,
 • za kurjenje in sežiganje uporabljati vnetljive, eksplozivne ali oksidativne snovi,
 • v naravnem okolju kuriti snovi, za katere veljajo predpisi o odpadkih. V uredbi je kurjenje in sežiganje namreč definirano kot odstranjevanje naravnih nenevarnih materialov, kot so trava, les ipd.,
 • uporabljati ogenj v gozdovih na Krasu in drugih posebej ogroženih gozdovih.

Upravljavec infrastrukturnih objektov (cesta, železnica, elektroenergetska in druga infrastruktura) mora poskrbeti, da je območje ob infrastrukturi očiščeno in vzdrževano. Pri tem je izjemoma in pod določenimi pogoji dovoljeno tudi požiganje (kurjenje zunaj urejenega kurišča).
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov v naravnem okolju so v okolici teh objektov dolžni odstranjevati suha drevesa in veje, odpadle suhe veje, grmovnice in podobno.
Ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja se izvajajo dodatni ukrepi varstva pred požarom:

 • prepoved vsakega kurjenja in sežiganja,
 • prepoved kurjenja kresov,
 • prepoved vsakega požiganja tudi ob infrastrukturnih objektih,
 • v naravnem okolju je prepovedano uporabljati naprave in izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar,
 • v gozdu je prepovedano izvajati aktivnosti za zatiranje prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki lahko ogrozijo gozd,
 • prepovedani so ognjemete.

Izjemoma je mogoče odstopati od določenih posebnih ukrepov, vendar le, če je to nujno, in s posebnim dovoljenjem pristojne izpostave uprave za zaščito in reševanje, ki o tem obvesti tudi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, policijo in lokalno skupnost.

Ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti naravnega okolja mora lokalna skupnost organizirati opazovanje naravnega okolja in požarno stražo.
V opazovanje so vključeni lastniki oziroma upravljavci zemljišč, gasilci, lovske družine in druge organizacije, lahko pa tudi letalski klubi.
Spoštovanje uredbe nadzoruje inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.