Power BI je najmoderniji alat izveštavanja i predstavlja skup servisa, aplikacija i konektora koji će Vam pomoći da sirove podatke iz različitih izvora pretvorite u sveobuhvatne, vizuelne i interaktivne izveštaje relevantne za donošenje najvažnijih biznis odluka.

Kako biste saznali prednosti Power BI kao savremenog načina izveštavanja i iskoristili naučeno u svakodnevnom radu, organizujemo dvodnevnu obuku na kojoj ćete:

 • Ubrzati i unaprediti izveštavanje uz pomoć Power BI
 • Eliminisati vreme potrebno za izradu izveštaja uz automatizovane Dashboarde
 • Efikasno komunicirati u okviru vaše organizacije i ubrzati donošenje odluka
 • Naučiti kako da povežete nekoliko baza podataka kako bi eliminisali desetine excel-a za kreiranje vrhunskih Dashboard-a
 • Formirati efektne grafikone kako biste moderno izveštavali na svim platformama
 • Upoznati se prednostima Power BI kao alata koji je primenljiv u svim sektorima
 • Ovladati veštinama koje će predstavljati osnov budućeg izveštavanja

Sadržaj obuke i teme:

Uvod u BI izveštavanje i aplikaciju Power BI

Razumevanje komponenti Power BI aplikacije

Uvoz i transformisanje podataka kroz Power Querry

 • Povezivanje podataka iz različitih izvora
 • Transformacija tabela
 • Kreiranje modela iz foldera

Modeli Konekcije na SQL server

Back-end izveštavanja:

Kreiranje relacionog modela podataka

 • Kreiranje relacija
 • Kardinalnost relacija
 • Povezivanje višestrukih tabela

Dodavanje novih kolona uz pomoć DAX funkcija

 • DAX Sintaksa
 • Teksutalne, matematičke i statističke funkcije
 • RELATED funkcija
 • SumX, AverageX

Dodavanje novih mera sa analiziranje podataka

Kreiranje Calendar Table za potrebe izveštavanja

Front-end izveštavanja:

Kreiranje Dashboard-a u Power BI

 • Vizuelizacija
 • Slajseri i vremenske linije
 • Upravljanje ključnim indeksima performansi
 • Kreiranje izveštaja „na klik“

Kreiranje Dashboard-a u Power BI Service

 • Top Management Dashboard
 • Uvezivanje nePower BI izveštaja
 • Upravljanje radnim površinama

Kolaboracija izveštaja i Power BI Web

Svi izveštaji na mobilnom telefonu uz pomoć Power BI Mobile

Đorđe Arsić

konsultant i profesionalni trener u oblasti finansija i controllinga, expert za implementaciju i razvoj BI izveštavanja.

MESTO ODRŽAVANJA

Hotel Mona, Zlatibor

Forum Media D.O.O, Beograd, part of FORUM MEDIA GROUP Germany  | Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd, www.forum-media.rs | 011 329 29 63, 060 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs |