Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Povračilo potnih stroškov

 

Odgovor na zastavljeno vprašanje je naslednji: Prvi odstavek 130. člena Zakona od delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da so delavci upravičeni do povračila stroškov v zvezi z delom, med njimi tudi stroškov za prevoz na delo in z dela. V drugem odstavku istega člena zakon določa, da se višino povračila stroškov lahko določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti oziroma da se, če ni takšne ureditve, določi s podzakonskim aktom. Iz navedenega zakonskega določila izhaja, da delodajalec nima zakonskega pooblastila, da s splošnim aktom določa višino povračila stroškov, zato je ureditev v splošnem aktu v zvezi s tem nezakonita in kot taka neveljavna. V konkretnem primeru bi bil delavec v pravdi uspešen, poleg plačila razlike v povračilu stroška pa bi lahko od delodajalca zahteval še zakonite zamudne obresti in povračilo pravdnih stroškov.

 
 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.