Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Posredovanje osebnih podatkov zaposlenih

Šesta točka 6. člena ZVOP-1 določa, da je upravljavec osebnih podatkov fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Glede na navedeno, je zavezanec vsaka gospodarska družba ali posameznik. ZVOP-1 torej ne dopušča možnosti, da bi kot isti upravljavec osebnih podatkov veljali povezani družbi, temveč določa, da je vsaka gospodarska družba, ne glede na kapitalski delež drugih družb, po 6. tč. 6. člena ZVOP-1 samostojen upravljavec osebnih podatkov. Obvladujoča družba je v vašem primeru torej očitno druga pravna oseba, zato smejo podatki med družbama prehajati le skladno s pravno podlago za takšno obdelavo, kot to določa ZVOP-1. 

 

Da bi zadostili zahtevi zakona, je treba pred posredovanjem navedenih osebnih podatkov drugi pravni osebi (v vašem primeru obvladujoči družbi) za takšno posredovanje osebnih podatkov pridobiti osebno privolitev posameznika – zaposlenega. Če gre za stalno poročanje obvladujoči družbi, je smiselno to urediti že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi s posebno izjavo, v kateri je nedvoumno pojasnjeno zakaj, na kak način, s kakšnim namenom se bo podatke posredovalo ter možnost, da delavec to izjavo kadarkoli prekliče.

Ali sme nekdanji delodajalec novemu delodajalcu svojega bivšega delavca posredovati podatke oz. izpolnjen obrazec ER28, iz katerega je razvidno, koliko ur je delavec opravil v podjetju in kakšni so bili njegovi bruto prejemki za opravljeno delo (torej osebni podatki)?

DA. Iz obrazca ER28 so razvidni podatki o številu ur, ki jih je delavec opravil v preteklem letu, ter o višini bruto prejemkov delavca v preteklem letu.

Omenjeni podatki so potrebni za pravilen izračun nadomestila za bolniško odsotnost. Te podatke morajo delodajalci posredovati Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). V primeru, ko je plačnik tega nadomestila ZZZS (npr. odsotnost nad 30 dni), je namreč osnova za izračun nadomestila povprečna plača v preteklem letu, povečana za določen koeficient. Brez podatkov iz obrazca ER28 torej ni mogoč pravilen izračun nadomestila za bolniško odsotnost. Iz navedenega je razvidno, da je posredovanje podatkov, ki jih vsebuje obrazec ER28, potrebno zaradi uresničevanja pravic (delavca) iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem v smislu določbe I. odst. 46. čl. ZDR, kar pomeni, da navedena določba ZDR predstavlja zakonsko podlago za obdelavo delavčevih osebnih podatkov iz obrazca ER28. 
Torej ste temu dolžni posredovati podatke iz obrazca ER28, saj so ti podatki potrebni za pravilen izračun nadomestila, ki ga delavcu za bolniško odsotnost izplača ZZZS.

 

Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.