Poslovna izdanja priručnika

Dobrodošli na našu stranicu „Forum Media – Poslovna izdanja“ !
„Poslovna izdanja“ su nova forma na našem tržištu koja je u potpunosti prilagođena savremenim potrebama Vašeg poslovanja. Omogućili smo Vam da od sada naše praktične priručnike koristite i u formi prilagođenoj upravo Vašim potrebama – on-line verziji!

Kako?

Dovoljno je da u pristupno polje unesete korisničko ime i šifru koje smo Vam poslali, i da sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku, čitate kompletan materijal iz priručnika i preuzmete i odmah koristite potrebnu dokumentaciju sa pratećeg CD-a.

Neophodne informacije više ne morate tražiti na različitim mestima, među različitim izvorima. Sada imate sve na jednom mestu! Ova jedinstvena forma Vam omogućava jednostavno korišćenje, potpunu preglednost i pomoć na dohvat ruke. Kompletan materijal se ažurira u skladu sa svim aktuelnim zakonskim ili tržišnim promenama, što ga u svakom trenutku čini aktuelnim.

Iskoristite nove mogućnosti za svoj brži, jednostavniji i efikasniji rad!

Za sve nedoumice obratite se našem korisničkom centru na telefon 011/ 329 29 63 ili putem mail adrese: prodaja@forum-media.rs


NOVO KAPITALNO IZDANJE: UGOVORI U PRIVREDI
Korak po korak do bespovratnih sredstava iz EU fondova
Upravljanje otpadom – zakon i praksa
Bezbednost i zdravlje na radu u praksi
Priručnik o javnim nabavkama
Obaveze i odgovornosti direktora
Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku
Zbirka obaveznih i opcionih opštih akata iz oblasti radnih odnosa
Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima
Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje
Zbirka Excel obrazaca za HR – upravljanje ljudskim resursima
Smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama

Elektronski časopis: Vodič za spoljnu trgovinu
Elektronski časopis: Poreski informator
Kontrolna mapa: Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018